Μέρος Φ1 - Αντίγραφα χειρόγραφων Γεώργιου Λασσάνη από το αρχείο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ADKO-ΚΤ105-Φ1

Τίτλος

Αντίγραφα χειρόγραφων Γεώργιου Λασσάνη από το αρχείο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων

Ημερομηνία(ες)

  • 1937 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Τεκμήρια 21( Λ79217-Λ79238)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Αντίγραφα χειρόγραφων Γεώργιου Λασσάνη από το αρχείο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. Τα αντίγραφα πραγματοποιήθηκαν από τον Ευάγγελο Τζιάτζιο το 1937 και παραδόθηκαν στη βιβλιοθήκη τον Ιανουάριο του 1938 σύμφωνα με το βιβλίο εισαγωγής της ΚΔΒΚ.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ο φάκελος εμπεριέχει αντίγραφα χειρογράφων του Γεωργίου Λασσάνη από το αρχείο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. Περιεχόμενα : Επιστολή στα Γαλλικά ,αντίγραφα διαθήκης ,συμφωνητικό, την ιστορία του τακτικού στρατού ,την συνοπτική ιστορία του Ελληνισμού, ποίημα , και απόκομμα των εφημερίδων<< Ελεύθερο βήμα >> κι <<Εστία>>
Τα αντίγραφα πραγματοποιήθηκαν από τον Τζιάτζιο το 1937 και παραδόθηκαν στη βιβλιοθήκη τον Ιανουάριο του 1938.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται άλλες προσκτήσεις.

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

  • Ελληνικό

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Allied materials area

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβαση

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

ADKO

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

KDBK

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄.

Κατάσταση

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

1/10/2020

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Γραφή(ες)

  • Ελληνικό

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Η περιγραφή έγινε απο την Τσαλουκίδου Συμέλα

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες