Εμφανίζει 74879 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

57890 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Χωρίς τίτλο

Περιέχεται φωτοαντίγραφο δακτυλογραφημένου εγγράφου σχετικά με την ακίνητη και κινητή περιουσία της Χριστιανικής κοινότητας Κοζάνης κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Χωρίς τίτλο

Περιέχονται διάφορα χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα στοιχεία, σημειώσεις και αλληλογραφία σχετικά με την κοινότητα Καταφυγίου.

Χωρίς τίτλο

Περιέχονται φωτοαντίγραφα αφιερωτικού εγγράφου του Ν.Τακιατζή με ημερομηνία 03/04/1852, φωτοαντίγραφο τουρκικού εγγράφου και φωτοαντίγραφο χαρτί με τοπωνύμια της Κοζάνης.

Επιστολή από το Νομάρχη Ι.Κοζύρη προς τον Εμπορικό Σύλλογο (17/12/1924)

Ακριβές αντίγραφο δακτυλογραφημένης επιστολής σχετικά με το ονοματεπώνυμο του εμπόρου που ορίσθηκε για να συμμετάσχει στον μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια της αναγκαίας γραφικής ύλης.

Επιστολή του Νομάρχη Ι. Κοζύρη προς τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης (10/10/1924)

Ακριβές αντίγραφο δακτυλογραφημένης επιστολής σχετικά με ανακοίνωση της λειτουργίας νυκτερινού Γυμνασίου Κοζάνης και των ανήλικων εμπόρων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Ανακοίνωση του νομάρχη Ι.Κοζύρη προς τον πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου (01/09/1924)

Ακριβές αντίγραφο δακτυλογραφημένης ανακοίνωσης από το νομάρχη Ι. Κοζύρη προς τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου σχετικά με την παραχώρηση εμπόρων στην ποσότητα σίτου με τιμή κόστους.

Επιστολή του Νομάρχη Ι. Κοζύρη προς τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης (1/10/1924)

Ακριβές αντίγραφο δακτυλογραφημένης επιστολής του Νομάρχη Ι.Κοζύρη προς τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης σχετικά με τον ονομαστικό κατάλογο των κατόχων τυριού, ξυλανθράκων και τις ποσότητες αυτών.

Επιστολή του Νομάρχη Ι.Κοζύρη προς τον Εμπορικό Σύλλογο (20/12/1924)

Ακριβές αντίγραφο δακτυλογραφημένης επιστολής του Νομάρχη Ι.Κοζύρη προς τον Εμπορικό Σύλλογο που αφορά το ονοματεπώνυμο του εμπόρου που θα συμμετάσχει στο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια της αναγκαίας γραφικής ύλης.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 74879