Εμφανίζει 511 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Δήμος Κοζάνης
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

395 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Παράδοση της βιβλιοθήκης και της περιουσίας του Συλλόγου Αναγνωστηρίου Κοζάνης στον Δήμο Κοζάνης.

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του 1916 του Aναγνωστηρίου Κοζάνης με την "ΕΘΝΙΚΗ" Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών για ασφάλεια πυρός. Συμβόλαιο δωρεάς της κοινοτικής βιβλιοθήκης στο Αναγνωστηρίου Κοζάνης το 1916.
Βιβλίο μελών του Αναγνωστηρίου Κοζάνης έτους 1916, αναφορά για την κίνηση του α' εξάμηνου του 1917.
Έγγραφο παράδοσης της βιβλιοθήκης και της περιουσίας του Συλλόγου Αναγνωστηρίου Κοζάνης στον Δήμο Κοζάνης το 1923.
Κατάσταση δωρεάς βιβλίων από το σύλλογο "Προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων"
Χειρόγραφος κανονισμός της βιβλιοθήκης και του Αναγνωστηρίου Κοζάνης.

Δήμος Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 511