Πολιτική απορρήτου

Επισκέπτες ιστότοπου

Αυτός ο ιστότοπος σε AtoM έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους χρήστες να περιηγούνται και να αναζητούν εγγραφές από αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία. Οι δημόσιοι χρήστες δεν θα κληθούν να συνδεθούν και δεν θα ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες. Ωστόσο, όπως πολλοί σύγχρονοι ιστότοποι, το AtoM συλλέγει cookies για να επιτρέπει την περιήγηση και τη φόρτωση συγκεκριμένων τύπων περιεχομένου. Το cookie είναι μια σειρά πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή του επισκέπτη και που το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη παρέχει στον ιστότοπο κάθε φορά που επιστρέφει ο επισκέπτης. Οι επισκέπτες σε ιστότοπους AtoM που δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν cookie στους υπολογιστές τους πρέπει να ρυθμίσουν τα προγράμματα περιήγησής τους να απορρίπτουν τα cookies. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τη βοήθεια των cookies. Το AtoM υποστηρίζει την ενσωμάτωση με το Google Analytics (https://www.google.com/analytics/) για τους σκοπούς της συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις προβολές σελίδων, τη χρήση ιστότοπου, την τοποθεσία χρήστη και άλλα δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις στον ιστότοπο. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από το Google Analytics αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google, σύμφωνα με τους Όρους επεξεργασίας δεδομένων του Google Ads. (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/) Καμία από τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookie ή του Google Analytics δεν χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω.

Συνδεδεμένοι χρήστες

Οι χρήστες που συνδέονται έχουν λογαριασμούς χρηστών με ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά για να επιτρέψουν στους χρήστες να συνδεθούν στο λογισμικό και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης χρήστη AtoM αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή για την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων.