Εμφανίζει 743 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

330 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ADBK
  • Αρχείο - Fond
  • 1899-2001

Το αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης αποτελείται από 32 κουτιά και περίπου 7.657 τεκμήρια. Μέσα σε αυτά βρίσκουμε αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, στοιχεία δραστηριότητας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης και της
ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, κατάλογοι δωρεάς βιβλίων, καταστάσεις βιβλίων για δέσιμο, κατάλογοι βιβλίων για προμήθεια, κατάλογος βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα και μπορούν να δωρηθούν και άλλα έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Περιέχει καταστατικό Αναγνωστηρίου Κοζάνης του 1916-1918, εσωτερικό κανονισμό του Αναγνωστηρίου, πρακτικό συνεδρίασης περί ιδρύσεως Αναγνωστηρίου, έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Αναγνωστηρίου Κοζάνης, αιτήσεις για αποστολή βιβλίων, έγγραφα αγοράς βιβλίων, αλληλογραφία του Αναγνωστηρίου και έγγραφα σχετικά με την παράδοση της βιβλιοθήκης και της περιουσίας του Συλλόγου Αναγνωστηρίου Κοζάνης στον Δήμο. Έγγραφα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Γυμνασίου Τσοτυλίου. Αντίγραφα του κατάλογου των εξόδων της εν Τσοτυλίω Σχολής από 11 Μαρτίου 1872 και λογαριασμοί της Σχολής. Συλλογή χαρτών και έντυπα σχετικά με τους λογοτεχνικούς διαγωνισμός του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝ.Β.Α.)

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Έγγραφα που αφορούν τη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης και το τοπικό ιστορικό αρχείο

Περιέχει έγγραφα που αφορούν τη βιβλιοθήκη της Κοζάνης και το Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης. Επιστολή της επιτροπής του τοπικού Ιστορικού Αρχείου Κοζάνης με αριθμ. 5/1954 που εξουσιοδοτεί τον Ν. Δελιαλή να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για παραμονή του Κώδικα της Ζάμπορδας στο αρχείο Κοζάνης.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Βιβλίο καταγραφής των ονομάτων των μελών του Αναγνωστηρίου Κοζάνης

Βιβλίο (κατάλογος) καταγραφής των ονομάτων των 70 πρώτων μελών του Αναγνωστηρίου Κοζάνης (ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής ονόματα: Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Φώτιος, Επίσκοπος Ειρηνουπόλεως Φώτιος, Κ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Τσιτσελίκης, Στ. Μπογδάνος, Αστ. Ζήκος, Κ. Ρακάς, Κ. Χαλκιάς,Χ. Κουϊας, Ν. Τσιμηνάκης, Στ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Δρίζης, Χρ. Παναγιωτίδης κ. ά.).

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Κατάλογος καταγραφής της περιουσίας του Αναγνωστηρίου Κοζάνης που μεταβιβάζεται στο Δήμο Κοζάνης.

Κατάλογος καταγραφής της περιουσίας του Αναγνωστηρίου Κοζάνης που μεταβιβάζεται στο Δήμο Κοζάνης. Πιο συγκεκριμένα στον κατάλογο εμπεριέχονται τα βιβλία του Αναγνωστηρίου, τα Οθωμανικά φύλλα, τα χειρόγραφα, οι χάρτες, έπιπλα και σκεύη.

Αναγνωστήριο Κοζάνης

Κατάλογος καταγραφής της περιουσίας του Αναγνωστηρίου Κοζάνης που μεταβιβάζεται στο Δήμο Κοζάνης.

Κατάλογος καταγραφής της περιουσίας του Αναγνωστηρίου Κοζάνης που μεταβιβάζεται στο Δήμο Κοζάνης. Πιο συγκεκριμένα στον κατάλογο εμπεριέχονται τα βιβλία του Αναγνωστηρίου, τα Οθωμανικά φύλλα, τα χειρόγραφα, οι χάρτες, έπιπλα και σκεύη.

Αναγνωστήριο Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 743