Εμφανίζει 82 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

Επιστολές των Δ.Παπαβασιλείου- Γρεβενών Κύριλλος και Δημ.Νικολαϊδης προς τον Μητροπολίτη Ευγένιο.

Χειρόγραφες επιστολές των Δ.Παπαβασιλείου - Κύριλλος Γρεβενών και Δημ.Νικολαϊδης προς τον Μητροπολίτη Ευγένιο καθώς και κατάλογος εμπορευμάτων και χειρόγραφες σημειώσεις.

Διάφορα έγγραφα

Περιλαμβάνονται διάφορα χειρόγραφα έγγραφα όπως λογαριασμοί, αποδείξεις, σημειώματα πληρωμών κ καταστάσεις με πίνακες ονομάτων των ετών 1863-1892.

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AKOY
  • Αρχείο - Fond
  • 1855-1901
Αποτελείται από 1 κουτί, 19 φακέλους και 193 τεκμήρια.Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Κουτσοσίμος, Νικόλαος

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Έγγραφα περί κωδωνοκρουσίας επί τουρκοκρατίας

Περιέχει σημειώσεις περί αποστολής καμπάνας (1904) από τους Κοζανίτες τους διαμένοντας στη Θεσσαλονίκη για το κωδωνοστάσιο του Αγίου Νικολάου.Αντίγραφο επιστολής του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιου προς τον σύνδεσμο Κοζανιτών Θεσσαλονίκης (ευχαριστήρια επιστολή για την αποστολή καμπάνας υπέρ του κωδωνοστασίου του Αγίου Νικολάου).
Αντίγραφο μετάφρασης φιρμανιού (1724) περί απαγόρευσης κωδωνοκρουσίας στο χωρίο Κοζάνη και έγγραφο περί κωδωνοκρουσίας επί Τουρκοκρατίας-Ιστορικά περί κωδώνων και σημάντρων (εργασία)

Αντίγραφα επιστολών Παύλου Μελά από Κοζάνη , 1904

Ο φάκελος έξι (6) περιέχει αντίγραφα επιστολών του Παύλου Μελά, που γράφτηκαν στην Κοζάνη το 1904, σχολικό τραγούδι του 1912-13 για τον Παύλο Μελά το οποίο τραγουδούσαν στο ιστορικό φροντιστήριο της Τραπεζούντας του Πόντου και σημείωση για τον καπετάν Βαγγέλη (Μακεδονομάχο).Βρέθηκαν σε φάκελο με την ένδειξη ''Μακεδονικός Αγών''.

Αρχείο Οικογενείας Παρασκευά Δελιαλή -Διάφορα

Περιέχονται έγγραφα από το αρχείο της οικογενείας Δελιαλή σχετικά με ελέγχους, ενδεικτικά, πιστοποιητικά βαπτίσεων και υποσχετικά έγγραφα. Επίσης, περιλαμβάνονται έγγραφα που αναφέρονται σε ομόλογα, χρεωστικά ζητήματα και σημειώσεις σχετικά με εμπορεύματα. Επιπροσθέτως, εμπεριέχονται έγγραφα που αφορούν ασκήσεις επιτηδεύματος άνευ αδείας, αποδείξεις και επιστολές. Τέλος, περιέχεται έγγραφο με προσευχή, [εξοφλητικό] έγγραφο στα τούρκικα με σημειώσεις στην ελληνική γλώσσα.

Αρχείο Ιωάννη Ν. Ατλάζη

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AATL
  • Αρχείο - Fond
  • 1894-1930
Το αρχείο Ιωάννη Ν. Ατλάζη αριθμεί 1 αρχειακό κουτί , 4 φακέλους και 178 τεκμήρια που σχετίζονται με τον Ιωάννη Ν. Ατλάζη και την εμπορική δραστηριότητα του. Περιλαμβάνει έγγραφα και επιστολογραφία του Ιωάννη Ν. Ατλάζη με ξένες ανώνυμες εταιρείες και εμπορικούς οίκους που αφορούν κυρίως σε παραγγελίες και προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, με εκτελωνιστή στη Θεσσαλονίκη, με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αμβούργο, με διάφορες τράπεζες συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με το Ειρηνοδικείο Κοζάνης, με το Γραφείο Νομομηχανικού Κοζάνης, με τον οικονομικό Έφορο Κοζάνης και άλλους. Μεταξύ άλλων βρίσκουμε και προσωπικές σημειώσεις και έγγραφα σχετικά με δάνεια ενώ στον Φ4 περιέχονται τουρκικά έγγραφα που αφορούν σε αποδείξεις πληρωμής φόρων καθώς και σε τίτλους ιδιοκτησίας.

Ατλάζης, Ιωάννης Ν.

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 82