Εμφανίζει 142 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

29 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Αιτήσεις προς τον κυβερνητικό επίτροπο Κοζάνης - Φλωρίνης

Αιτήσεις προς τον κυβερνητικό επίτροπο Κοζάνης - Φλωρίνης από κατοίκους περιοχών Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Καστοριάς και Φλωρίνης για διάφορα ζητήματα αρμοδιότητας του.

Αιτήσεις προς τον κυβερνητικό επίτροπο Κοζάνης - Φλωρίνης

Αιτήσεις προς τον κυβερνητικό επίτροπο Κοζάνης - Φλωρίνης από κατοίκους των επαρχιών Βοΐου, Γρεβενών, Εορδαίας και Κοζάνης για διάφορα ζητήματα αρμοδιότητας του.

Αρχείο Ιωάννη Ν. Ατλάζη

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AATL
  • Αρχείο - Fond
  • 1894-1930
Το αρχείο Ιωάννη Ν. Ατλάζη αριθμεί 1 αρχειακό κουτί , 4 φακέλους και 178 τεκμήρια που σχετίζονται με τον Ιωάννη Ν. Ατλάζη και την εμπορική δραστηριότητα του. Περιλαμβάνει έγγραφα και επιστολογραφία του Ιωάννη Ν. Ατλάζη με ξένες ανώνυμες εταιρείες και εμπορικούς οίκους που αφορούν κυρίως σε παραγγελίες και προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, με εκτελωνιστή στη Θεσσαλονίκη, με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αμβούργο, με διάφορες τράπεζες συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με το Ειρηνοδικείο Κοζάνης, με το Γραφείο Νομομηχανικού Κοζάνης, με τον οικονομικό Έφορο Κοζάνης και άλλους. Μεταξύ άλλων βρίσκουμε και προσωπικές σημειώσεις και έγγραφα σχετικά με δάνεια ενώ στον Φ4 περιέχονται τουρκικά έγγραφα που αφορούν σε αποδείξεις πληρωμής φόρων καθώς και σε τίτλους ιδιοκτησίας.

Ατλάζης, Ιωάννης Ν.

Αλληλογραφία Ιωάννη Ν. Ατλάζη

Το αρχειακό κουτί 101 αποτελείται από 4 φακέλους που περιέχουν έγγραφα και αλληλογραφία του Ιωάννη Ν. Ατλάζη με ξένες ανώνυμες εταιρείες και εμπορικούς οίκους σχετικά με παραγγελίες και προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων αλλά και γεωργικών προιόντων, έγγραφα και αλληλογραφία με τον Ι. Παπαβασιλείου εκτελωνιστή στη Θεσσαλονίκη, με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αμβούργο, με διάφορες τράπεζες συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την εταιρεία με την επωνυμία "Χρήστος & Αδελφοί Χατζή", με το Ειρηνοδικείο Κοζάνης, Οικονομικό Έφορο Κοζάνης, Γραφείο Νομομηχανικού Κοζάνης και άλλους. Επίσης βρίσκουμε προσωπικές σημειώσεις και έγγραφα σχετικά με δάνεια ενώ ανάμεσα σε κάποια αχρονολόγητα και ελλιπή έγγραφα βρίσκουμε κατάλογο συνδρομής στην βρετανική εφημερίδα "The Times" έτους 1785. Τέλος υπάρχει φάκελος με τουρκικά έγγραφα και πιο συγκεκριμένα αποδείξεις πληρωμής φόρων και αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας.

Ατλάζης, Ιωάννης Ν.

Έγγραφα και αλληλογραφία Ιωάννη Ν. Ατλάζη

Ο φάκελος 2 περιλαμβάνει έγγραφα που σχετίζονται με τον Ιωάννη Ατλάζη και την εμπορική δραστηριότητα του και πιο συγκεκριμένα 2 πωλητήρια τριφυλλιού προς τον Ιωάννη Ατλάζη από Νικ. Πάλλα και Στάμκο Κουτούλα, 2 συμβόλαια για δάνειο, αποδεικτικό είσπραξης δημοσίων εσόδων εις το Ταμείο του Τελωνείου από τον Ι. Ατλάζη , 2 αιτήσεις του Ι. Ατλάζη προς το Ειρηνοδικείο Κοζάνης, διάφορες αποδείξεις και λογαριασμοί, απόφαση του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Ι. Ατλάζη κατά των Κων/νου Βαμβακά και Δημ. Γ. Βαρβάτη, 2 ομόλογα, άδεια οικοδομής του νομομηχανικού Κοζάνης προς τον Ι. Ατλάζη, αίτηση του Ι. Ατλάζη προς τον Οικονομικό Έφορο Κοζάνης, Απάντηση προς τον Ι. Ατλάζη από το Γραφείο Νομομηχανικού Κοζάνης σχετικά με τη μήνυσή του κατά του Κ. Βαμβακά για κυριότητα οικοπέδου

Ατλάζης, Ιωάννης Ν.

Περί χορήγησης κληροτεμάχιου

Αλληλογραφία του Δήμου με το Δασαρχείο, το Επαρχιακό Συμβούλιο, την επιτροπή εκλογής ακτημόνων, αιτήσεις ακτημόνων και δημοτικών υπαλλήλων περί χορήγησης κληροτεμαχίων.

Αιτήσεις προς τον Δήμο Κοζάνης ετών 1933-1937

Αιτήσεις προς τον Δήμο Κοζάνης, πολιτών και διαφόρων φορέων και σωματείων, σχετικά με: χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης και βοηθημάτων, απαλλοτριώσεις αγρών και κατοικιών, διορισμό ατόμων σε θέσεις εργασίας, έκδοση αδειών, ρυμοτομήσεις, επίλυση διαφορών, χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

Αιτήσεις προς τον Δήμο Κοζάνης έτους 1933

Αιτήσεις προς τον Δήμο Κοζάνης πολιτών και διαφόρων φορέων και σωματείων σχετικά με χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης και βοηθημάτων, απαλλοτριώσεις αγρών και κατοικιών, διορισμό ατόμων και άλλα θέματα.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 142