Εμφανίζει 153 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

153 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σχετικά με καταβολή ποσού σε παρκοφύλακα

Απόφαση καταβολής αποδοχών στον Μιχαήλ Τιάλιο παρκοφύλακα του πάρκου Αγ. Δημητρίου

Δήμος Κοζάνης

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σχετικά με συνδρομή στην εφημερίδα "Ο Εθνικός Στρατός" και καταβολή του ποσού

Απόφαση καταβολής 40.000 δραχ. για την προμήθεια 4 αντιτύπων της εκδιδόμενης εφημερίδας "Ο Εθνικός Στρατός".

Δήμος Κοζάνης

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης περι δικαιώματος βοσκής 100 προβάτων εις βάρος του Θωμά Τσαΐρη

Απόφαση περί διαγραφής δικαιώματος βοσκής 100 προβάτων εις βάρος του Θωμά Τσαϊρη.

Δήμος Κοζάνης

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης διαγραφής 10.000 δραχμ. για δικαίωμα βοσκής Γεωργίου Θ.Βουγά.

Απόφαση διαγραφής 10.000 δραχμ. για δικαίωμα βοσκής Γεωργίου Θ.Βουγά.

Δήμος Κοζάνης

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης περι εγκρίσεως επιστροφής δημοτικού φόρου 15.450 δραχμ. στον Ιωάν.Βόγδον.

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης περί εγκρίσεως επιστροφής δημοτικού φόρου εισαγωγής και αγοροπωλησίας αγελάδος 15.450 δραχμ. στον Ιωάν.Βόγδον

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης περί μειώσεως του αριθμού δωματίων οικίας Δημ.Γκορτσούλη εκ των καταλόγων υδρεύσεως

Απόφαση συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης περί μειώσεως του αριθμού δωματίων οικίας Δημ.Γκορτσούλη εκ των καταλόγων υδρεύσεως

Δήμος Κοζάνης

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την ανέγερση του κτηρίου Ακτινολογικού Συγκροτήματος του Νοσοκομείου Κοζάνης.

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης περί παραχώρησης του απαιτούμενου χώρου για την ανέγερση του κτηρίου Ακτινολογικού συγκροτήματος του κρατικού Νοσοκομείου Κοζάνης και την χορήγηση 2.000.000 δραχ. του Δήμου προς το Νοσοκομείο για την ανέγερση του κτηρίου.

Δήμος Κοζάνης

Απάντηση του Κρατικού Νοσοκομείου Κοζάνης προς τον Δήμαρχο Κοζάνης για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων Ακτινολογικού συγκροτήματος.

Απάντηση του Κρατικού Νοσοκομείου Κοζάνης προς τον Δήμαρχο Κοζάνης για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων Ακτινολογικού συγκροτήματος.

Μαμάτσειο Κρατικό Νοσοκομείο Κοζάνης

Απάντηση του Κρατικού Νοσοκομείου Κοζάνης προς τον Δήμαρχο Κοζάνης για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων Ακτινολογικού συγκροτήματος.

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Κοζάνης για την εγκατάσταση των Ακτινολογικού συγκροτήματος.

Μαμάτσειο Κρατικό Νοσοκομείο Κοζάνης

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την ανέγερση του κτηρίου Ακτινολογικού συγκροτήματος του Νοσοκομείου Κοζάνης

Απόφαση συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την ανέγερση του κτηρίου Ακτινολογικού συγκροτήματος του Νοσοκομείου Κοζάνης .Επιπλέον, την καταβολή 2.000.000 δραχ. για τις δαπάνες ανέγερσης.

Μαμάτσειο Κρατικό Νοσοκομείο Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 153