Εμφανίζει 487 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Φάκελος
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

Έγγραφα σχετικά με διαγωνισμούς Ι.Ν.Β.Α. 1998.

Περιέχονται βιογραφικά σημειώματα διηγηματογράφων, δοκιμιογράφων, ποιητών, μυθιστοριογράφων και θεατρικού συγγραφέα, κατάλογοι διαγωνιζόμενων και διάφορα θεατρικά έργα, διηγήματα και δοκίμια για τον διαγωνισμό νέων συγγραφέων Ι.Ν.Β.Α. 1998.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης ετών 1980-1983

Αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, στοιχεία δραστηριότητας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης και της ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, καταστάσεις βιβλίων για δέσιμο, κατάλογοι βιβλίων για προμήθεια, κατάλογος βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα και μπορούν να δωρηθούν και άλλα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης ετών 1979-1986

Αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, στοιχεία δραστηριότητας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης και της ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, έγραφα σχετικά με μια σειρά συνεδρίων με γενικό τίτλο ''Η Κοζάνη και η περιοχή της ιστορία και πολιτισμός''. Υπηρεσιακά σημειώματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης από 24/02/1979 έως 17/02/1986, αρχιτεκτονικά σχέδια του παλαιού κτηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και άλλα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1957-1960

Αλληλογραφία, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, κατάλογος παρεληφθέντων βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του Υπουργείου εξωτερικών για τη βιβλιοθήκη του Δήμου Κοζάνης, κατάλογος βιβλίων προς βιβλιοδέτηση, αποσπάσματα πρακτικών
συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, πρακτικά συνεδριάσεως της δημοτικής βιβλιοθήκης, προσκλήσεις, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, υπηρεσιακά σημειώματα, αναφορές του εφόρου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νικολάου Π. Δελιαλή, προγράμματα εκδηλώσεων και προσκλήσεις, κατάλογος βιβλιοθήκης του Δ. Καραπατσίδη και άλλα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1956-1957.

Περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.Συγκεκριμένα υπηρεσιακά σημειώματα, επιστολές του κ.Νικ.Π.Δελιαλή, του δημάρχου Βασίλη Ματιάκη και του Φ.Κοκκίνη, καταστάσεις με οφειλές και συνδρομές της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, πρόσκληση προς τα μέλη της επιτροπής της βιβλιοθήκης από τον δήμαρχο Β.Ματιάκη. Επίσης, περιέχονται αναφορές του Νικ.Δελιαλή προς τον δήμαρχο και έγγραφα συνεδριάσεων.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης ετών 1931-1988

Δημοσιεύματα, εφημερίδες που αναφέρονται στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.Κείμενο εφημερίδας αφιερωμένο στον Παύλο Χαρίση.
Έγγραφα σχετικά με Κοζάνη ως τουριστικός προορισμός 1958-1961.

Κατάλογοι δωρεάς βιβλίων

Κατάλογος αλφαβητικός βιβλιοθήκης Δωρεάς Μητροπολίτου Κοζάνης Κ.Κ. Φωτίου Μανιάτη.
Κατάλογος αλφαβητικός Βιβλιοθήκης Ζ. Ν. Αγραφιώτη.
Αλφαβητικός κατάλογος βιβλίων και περιοδικών Νικόλαου Ρεπανά.
Αλφαβητικός κατάλογος βιβλίων και περιοδικών Νικόλαου Α. Μουμουζά.
Κατάλογος δωρεάς βιβλίων Μ. Γιαννούλη, Γεωργίου Θ. Παπαδέλη, Διεύθυνση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Λάζαρου Δ. Δημοξένου, Περικλή Κ. Βιζουκίδου, οικογένειας Παπασίωπη (Ιωάννη Σιώπη), Συλλόγου προς Διάδωσιν ωφέλιμων Βιβλίων.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Αλληλογραφία, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, καταστάσεις βιβλίων για προμήθεια από τη βιβλιοθήκη, κατάσταση βιβλίων προοριζόμενων για βιβλιοδέτηση, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, ερωτηματολόγια, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, ετήσια λογοδοσία του κ. Δημάρχου για την οικονομική κατάσταση και τη Διοίκηση του Δήμου ως και για την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσεως στο χρόνο 1976, καταστάσεις βιβλίων για νέους και παιδιά, καταστάσεις βιβλίων για προμήθεια, δελτίο παραγγελίας βιβλίων, ενημερωτικά φυλλάδια από βιβλία και εκδοτικούς, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, Δελτίο εισαγωγής δωρεάς Βιβλιοθήκης Δημοσθένη Δόκου, αιτήσεις χορηγήσεως υλικών από 03/01/1977 έως 30/10/1979, κατάσταση βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που παραδόθηκαν στο Βιβλιοδετείο Εμμ. Καλημέρη, άλλα έγγραφα σχετικά με τη βιβλιοθήκη.

Διάφορα διοικητικά θέματα

Περιλαμβάνονται διάφορα χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα έγγραφα, κοινοποιήσεις, αποφάσεις, αλληλογραφία, καταστάσεις, κατάλογοι, πίνακες, σημειώματα και φωτοαντίγραφα που αφορούν διάφορα διοικητικά θέματα, βιβλιοδέτηση, δωρεές και αγορές βιβλίων των ετών 1972-1977.

Αλληλογραφία-Δωρεές-Αγορές βιβλίων και διοικητικά θέματα.

Συμβόλαιο δωρεάς της κοινοτικής βιβλιοθήκης στο Αναγνωστηρίου Κοζάνης το 1916.
Βιβλίο μελών του Αναγνωστηρίου Κοζάνης έτους 1916, αναφορά για την κίνηση του α' εξάμηνου του 1917.
Έγγραφο παράδοσης της βιβλιοθήκης και της περιουσίας του Συλλόγου Αναγνωστηρίου Κοζάνης στον Δήμο Κοζάνης το 1923.
Κατάσταση δωρεάς βιβλίων από το σύλλογο "Προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων"
Χειρόγραφος κανονισμός της βιβλιοθήκης και του Αναγνωστηρίου Κοζάνης.

«

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 487