Εμφανίζει 247 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κωνστάντιος Ματουλόπουλος, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, 1841-1910
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

246 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Βεράτιο διορισμού του μητροπολίτη Κωνστάντιου στη μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης

Βεράτιο διορισμού του μητροπολίτη Κωνστάντιου, πρώην Αργυροκάστρου , στη μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης μετά από παραίτηση του Γρηγόριου.
Verso: (πρώτη σειρά) Υψηλό βεράτιο της μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, (δεύτερη σειρά) Καταχωρήθηκε στο βιβλίο του διοικητικού συμβουλίου των Σερβίων (Σαλακίδης, 2004, σ. 261)
Μετάφραση του εγγράφου Λ28 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 57-61 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Παρακλητική επιστολή Χαρισίου Δ. Κατσέλα, από το χωριό Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί οικονομικής βοηθείας για την συνέχιση των σπουδών του.

Παρακλητική επιστολή Χαρισίου Δ. Κατσέλα, από το χωριό Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί οικονομικής βοηθείας για την συνέχιση των σπουδών του.

Αναφορά - διαμαρτυρία κατοίκων του χωριού Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο Οικονόμο Ιωάννη, κατά των ιερέων του χωριού, Παπαθανασίου, Παπακώστα και Παπαθανασίου Παρασκευά.

Αναφορά - διαμαρτυρία κατοίκων του χωριού Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο Οικονόμο Ιωάννη, κατά των ιερέων του χωριού, Παπαθανασίου, Παπακώστα και Παπαθανασίου Παρασκευά.

Αναφορά - διαμαρτυρία κατοίκων του χωριού Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο Οικονόμο Ιωάννη, κατά των ιερέων του χωριού, Παπαθανασίου, Παπακώστα και Παπαθανασίου Παρασκευά.

Αναφορά - διαμαρτυρία κατοίκων του χωριού Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο Οικονόμο Ιωάννη, κατά των ιερέων του χωριού, Παπαθανασίου, Παπακώστα και Παπαθανασίου Παρασκευά.

Αναφορά - διαμαρτυρία κατοίκων του χωριού Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο Οικονόμο Ιωάννη, κατά των ιερέων του χωριού, Παπαθανασίου, Παπακώστα και Παπαθανασίου Παρασκευά.

Αναφορά - διαμαρτυρία κατοίκων του χωριού Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο Οικονόμο Ιωάννη, κατά των ιερέων του χωριού, Παπαθανασίου, Παπακώστα και Παπαθανασίου Παρασκευά.

Αναφορά - διαμαρτυρία κατοίκων του χωριού Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο Οικονόμο Ιωάννη, κατά των ιερέων του χωριού, Παπαθανασίου, Παπακώστα και Παπαθανασίου Παρασκευά.

Αναφορά - διαμαρτυρία κατοίκων του χωριού Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο Οικονόμο Ιωάννη, κατά των ιερέων του χωριού, Παπαθανασίου, Παπακώστα και Παπαθανασίου Παρασκευά.

Αναφορά των εκπαιδευτικών Ι. Ευαγγελίδη και κ. Αθανασίου Διάφα, από το χωριό Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης,προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί της καταστάσεως στο σχολείο του χωριού.

Αναφορά των εκπαιδευτικών Ι. Ευαγγελίδη και κ. Αθανασίου Διάφα, από το χωριό Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης,προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί της καταστάσεως στο σχολείο του χωριού.

Αναφορά των εκπαιδευτικών Ι. Ευαγγελίδη και κ. Αθανασίου Διάφα, από το χωριό Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης,προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί της καταστάσεως στο σχολείο του χωριού.

Αναφορά των εκπαιδευτικών Ι. Ευαγγελίδη και κ. Αθανασίου Διάφα, από το χωριό Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης,προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί της καταστάσεως στο σχολείο του χωριού.

Πρακτικό από την εκλογή των εφόρων και ταμείου του χωριού Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης, για το έτος 1909-1910.

Πρακτικό από την εκλογή των εφόρων και ταμείου του χωριού Γκόμπλιτσα (νυν Κρόκος) Κοζάνης, για το έτος 1909-1910.

Επιστολή επιτρόπων του χωριού Δέλινου (νυν Τριγωνικό), Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί υποθέσεως που αφορά το σχολείο του χωριού.

Επιστολή επιτρόπων του χωριού Δέλινου (νυν Τριγωνικό), Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί υποθέσεως που αφορά το σχολείο του χωριού.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 247