Εμφανίζει 150 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

3 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1957-1960

Αλληλογραφία, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, κατάλογος παρεληφθέντων βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του Υπουργείου εξωτερικών για τη βιβλιοθήκη του Δήμου Κοζάνης, κατάλογος βιβλίων προς βιβλιοδέτηση, αποσπάσματα πρακτικών
συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, πρακτικά συνεδριάσεως της δημοτικής βιβλιοθήκης, προσκλήσεις, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, υπηρεσιακά σημειώματα, αναφορές του εφόρου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νικολάου Π. Δελιαλή, προγράμματα εκδηλώσεων και προσκλήσεις, κατάλογος βιβλιοθήκης του Δ. Καραπατσίδη και άλλα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Συμβόλαιο παράδοσης των βιβλίων της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης στο Ανεγνωρισμένο Σωματείο "Αναγνωστήριον Κοζάνης"

Συμβόλαιο παράδοσης των βιβλίων της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης στο Ανεγνωρισμένο Σωματείο "Αναγνωστήριον Κοζάνης". Το συμβόλαιο υπεγράφη στο συμβολαιογραφείο του Γάσπαρη παρουσίαση των μαρτύρων...

Τιμολόγιο εξόφλησης και κατάλογος βιβλίων που αγοράστηκαν από τον Εκδοτικό Οίκο Γ. Φέξη στην Αθήνα για το Αναγνωστήριο Κοζάνης

Τιμολόγιο εξόφλησης και κατάλογος βιβλίων που αγοράστηκαν από τον Εκδοτικό Οίκο Γ. Φέξη στην Αθήνα για το Αναγνωστήριο Κοζάνης

Αναγνωστήριο Κοζάνης

Βιβλίο καταγραφής των ονομάτων των μελών του Αναγνωστηρίου Κοζάνης

Βιβλίο (κατάλογος) καταγραφής των ονομάτων των 70 πρώτων μελών του Αναγνωστηρίου Κοζάνης (ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής ονόματα: Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Φώτιος, Επίσκοπος Ειρηνουπόλεως Φώτιος, Κ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Τσιτσελίκης, Στ. Μπογδάνος, Αστ. Ζήκος, Κ. Ρακάς, Κ. Χαλκιάς,Χ. Κουϊας, Ν. Τσιμηνάκης, Στ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Δρίζης, Χρ. Παναγιωτίδης κ. ά.).

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Συνέδριο "Η Κοζάνη και η περιοχή της: ιστορία και πολιτισμός"

Επιστολή της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου "Η Κοζάνη και η περιοχή της: ιστορία και πολιτισμός" προς αποδέκτες πίνακα διανομής, με θέμα: Αποστολή κειμένων ανακοινώσεων για δημοσίευση, χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με τη διοργάνωση του συνεδρίου, πρόγραμμα συνεδρίου, δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, δελτία συμμετοχής συνέδρων και άλλα έγγραφα σχετικά με το συνέδριο.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 150