Εμφανίζει 5 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης -- Κανονισμός λειτουργίας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

Αρχείο Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AESK
  • Αρχείο - Fond
  • 1900
Το αρχείο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης αποτελείται από 3 κουτιά, 17 φακέλους και 1206 τεκμήρια. Βρίσκουμε εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, αλληλογραφία με άλλους συλλόγους, διατάγματα, εγκύκλιοι, αιτήσεις, καταστατικά και άλλα έγγραφα ποικίλης θεματολογίας.

Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης

Εισερχόμενα έγγραφα - Αιτήσεις - Κοινοποιήσεις

Εισερχόμενα έγγραφα του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης για διάφορα θέματα όπως οι διατιμήσεις στις τιμές των προϊόντων, κοινοποιήσεις διαγωνισμών, επίλυση οικονομικών διαφορών, βοήθεια σε διάφορες εταιρίες στην εύρεση κατάλληλου οικήματος και αντιπροσώπων στην περιοχή.

Εισερχόμενα έγγραφα - Κοινοποιήσεις -Αιτήσεις

Ο φάκελος 6 περιέχει κυρίως εισερχόμενα έγγραφα του Εμπορικού Συλλόγου. Τα περισσότερα αφορούν επικοινωνία με άλλους συλλόγους και φορείς για εργασιακά κυρίως ζητήματα καθώς και με εταιρίες που ζητούσαν τη βοήθεια του Συλλόγου στην προσπάθεια τους να αναπτυχθούν στην περιοχή. Αρκετές είναι και οι αιτήσεις με σύνηθες θέμα να επιληφθεί ο Σύλλογος και να λυθούν οικονομικές διαφορές με εμπόρους και επαγγελματίες.

Εισερχόμενα Έγγραφα-Αιτήσεις

Ο φάκελος πέντε (5) περιέχει λιτά έγγραφα του έτους 1926 που αφορούν κυρίως φορολογικής - οικονομικής φύσεως θέματα.Μέρος επίσης καταλαμβάνουν έγγραφα που αφορούν δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς του Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Κοζάνης και έγγραφα σχετικά με την παραγωγή καπνού στην Κοζάνη και τις γύρω περιοχές.

Εξερχόμενα έγγραφα : Προσκλήσεις , βεβαιώσεις , κοινοποιήσεις , πρακτικά συνεδριάσεων , ειδοποιήσεις

Εξερχόμενα έγγραφα : Προσκλήσεις, βεβαιώσεις, κοινοποιήσεις, πρακτικά συνεδριάσεων, ειδοποιήσεις του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης.