Εμφανίζει 141 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Δήμος Κοζάνης -- Διοίκηση και οργάνωση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

1 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1982

Έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, αλληλογραφία, καταστάσεις βιβλίων για δέσιμο, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις, κατάλογος βιβλίων για προμήθεια και τιμολόγια, ερωτηματολόγια, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης αριθμ. 2/1980, στοιχεία δραστηριότητος έτους 1980, ενημερωτικά φυλλάδια, δελτίο αποστολής και απόδειξη, ανακοίνωση της Ένωσης Βιβλιοθηκάριων Ελλάδας για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιβλιοθηκάριων και άλλα έγγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Προϋπολογισμός του Δήμου Κοζάνης που εγκρίθηκε για τη λειτουργία και τον εμπλουτισμό της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Προϋπολογισμός του Δήμου Κοζάνης που εγκρίθηκε για τη λειτουργία και τον εμπλουτισμό της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Επείσης, εγκρίθηκαν κονδύλια για την έκδοση του "Καταλόγου των εντύπων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης" , για τη συντήρηση της "Χάρτας του Ρήγα" όπως και την μετάφραση των Οθωμανικών Φιρμανιών.

Δήμος Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 141