Εμφανίζει 75142 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

57890 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης ετών 1980-82

Αλληλογραφία, ανακοίνωση του φιλολογικού συλλόγου "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ", αιτήσεις, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αριθμ. 9/1981, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις, δελτίο έρευνας βιβλιοθηκών έτους 1980, στοιχεία δραστηριότητας έτους 1979, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αριθμ.15/1980, ενημερωτικό φυλλάδιο σεμιναρίου με θέμα "Οργάνωση και Διοίκηση Βιβλιοθηκών", απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αριθμ. 18/1981, φυλλάδιο με τίτλο "Νεοελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός" για τη διευκόλυνση του έργου της Τ.Ε.Κ.Α., πρόσκληση από το "Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο" και άλλα έγγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1982

Έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, αλληλογραφία, καταστάσεις βιβλίων για δέσιμο, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις, κατάλογος βιβλίων για προμήθεια και τιμολόγια, ερωτηματολόγια, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης αριθμ. 2/1980, στοιχεία δραστηριότητος έτους 1980, ενημερωτικά φυλλάδια, δελτίο αποστολής και απόδειξη, ανακοίνωση της Ένωσης Βιβλιοθηκάριων Ελλάδας για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιβλιοθηκάριων και άλλα έγγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης ετών 1979-1986

Αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, στοιχεία δραστηριότητας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης και της ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, έγραφα σχετικά με μια σειρά συνεδρίων με γενικό τίτλο ''Η Κοζάνη και η περιοχή της ιστορία και πολιτισμός''. Υπηρεσιακά σημειώματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης από 24/02/1979 έως 17/02/1986, αρχιτεκτονικά σχέδια του παλαιού κτηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και άλλα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης-Αλληλογραφία 1984

Αλληλογραφία σχετικά με την οργάνωση της Βιβλιοθήκης, αρχιτεκτονικά σχέδια του παλαιού κτηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, κατάλογος περιοδικών, οδηγός οργάνωσης μικρών Βιβλιοθηκών.
Αποτελέσματα 51 έως 60 από 75142