Εμφανίζει 75142 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

57890 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1984

Κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις αποφάσεων, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, αλληλογραφία για θέματα που αφορούν τη Βιβλιοθήκη πρακτικά συνεδριάσεων υπ'αριθμ. 5/1984, 1/1984 και 2/1984 της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αριθμ. 3/1984 και άλλα έγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1985

Κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις αποφάσεων, ερωτηματολόγιο, αιτήσεις, αλληλογραφία, απόσπασμα από τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αριθμ.(16/1985, 7/1985, 6/1985, 4/1985 και 2/1985), προκήρυξη 65ου Καλοκαιρινείου Θεατρικού Διαγωνισμού, πρόγραμμα έργων και βελτιώσεων στους αερολιμένες της Ελλάδος, κατάλογος πολλαπλών εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και άλλα έγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1986-1988

Αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, ανακοινώσεις, κατάλογος βιβλίων για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης, απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης (6/86, 4/1986), προκήρυξη 66ου Καλοκαιρινού Θεατρικού Διαγωνισμού, πρακτικό αριθμ. 1/1986 της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και άλλα έγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης 1979-1986

Πρόσκληση, δελτίο συμμετοχής και άλλα έγραφα σχετικά με μια σειρά συνεδρίων με γενικό τίτλο ''Η Κοζάνη και η περιοχή της ιστορία και πολιτισμός''. Υπηρεσιακά σημειώματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης από 24/02/1979 έως 17/02/1986.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1957-1960

Αλληλογραφία, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, κατάλογος παρεληφθέντων βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του Υπουργείου εξωτερικών για τη βιβλιοθήκη του Δήμου Κοζάνης, κατάλογος βιβλίων προς βιβλιοδέτηση, αποσπάσματα πρακτικών
συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, πρακτικά συνεδριάσεως της δημοτικής βιβλιοθήκης, προσκλήσεις, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, υπηρεσιακά σημειώματα, αναφορές του εφόρου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νικολάου Π. Δελιαλή, προγράμματα εκδηλώσεων και προσκλήσεις, κατάλογος βιβλιοθήκης του Δ. Καραπατσίδη και άλλα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1960

Αλληλογραφία, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, κατάλογος παρεληφθέντων βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του Υπουργείου εξωτερικών για τη βιβλιοθήκη του Δήμου Κοζάνης, κατάλογος βιβλίων προς βιβλιοδέτηση, αποσπάσματα πρακτικών
συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, πρακτικά συνεδριάσεως της δημοτικής βιβλιοθήκης, προσκλήσεις, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, υπηρεσιακά σημειώματα και άλλα έγγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1959

Αλληλογραφία, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, αναφορές του εφόρου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νικολάου Π. Δελιαλή και άλλα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1958

Αλληλογραφία, προγράμματα εκδηλώσεων και προσκλήσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, πίνακας παραδοθέντων βιβλίων, κατάλογος βιβλιοθήκης του Δ. Καραπατσίδη, αναφορές Νικολάου Π. Δελιαλή εφόρου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών και άλλα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Αποτελέσματα 61 έως 70 από 75142