Εμφανίζει 30 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

4 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ADBK
  • Αρχείο - Fond
  • 1899-2001

Το αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης αποτελείται από 32 κουτιά και περίπου 7.657 τεκμήρια. Μέσα σε αυτά βρίσκουμε αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, στοιχεία δραστηριότητας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης και της
ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, κατάλογοι δωρεάς βιβλίων, καταστάσεις βιβλίων για δέσιμο, κατάλογοι βιβλίων για προμήθεια, κατάλογος βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα και μπορούν να δωρηθούν και άλλα έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Περιέχει καταστατικό Αναγνωστηρίου Κοζάνης του 1916-1918, εσωτερικό κανονισμό του Αναγνωστηρίου, πρακτικό συνεδρίασης περί ιδρύσεως Αναγνωστηρίου, έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Αναγνωστηρίου Κοζάνης, αιτήσεις για αποστολή βιβλίων, έγγραφα αγοράς βιβλίων, αλληλογραφία του Αναγνωστηρίου και έγγραφα σχετικά με την παράδοση της βιβλιοθήκης και της περιουσίας του Συλλόγου Αναγνωστηρίου Κοζάνης στον Δήμο. Έγγραφα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Γυμνασίου Τσοτυλίου. Αντίγραφα του κατάλογου των εξόδων της εν Τσοτυλίω Σχολής από 11 Μαρτίου 1872 και λογαριασμοί της Σχολής. Συλλογή χαρτών και έντυπα σχετικά με τους λογοτεχνικούς διαγωνισμός του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝ.Β.Α.)

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης ετών 1980-1983

Αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, στοιχεία δραστηριότητας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης και της ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, καταστάσεις βιβλίων για δέσιμο, κατάλογοι βιβλίων για προμήθεια, κατάλογος βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα και μπορούν να δωρηθούν και άλλα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1980

Καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, ερωτηματολόγιο, στοιχεία δραστηριότητας δημοτικής βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, αλληλογραφία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, προκήρυξη 60ού Καλοκαιρινείου Θεατρικού Διαγωνισμού, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης αριθμ.15/1980 και άλλα έγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης ετών 1980-82

Αλληλογραφία, ανακοίνωση του φιλολογικού συλλόγου "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ", αιτήσεις, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αριθμ. 9/1981, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις, δελτίο έρευνας βιβλιοθηκών έτους 1980, στοιχεία δραστηριότητας έτους 1979, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αριθμ.15/1980, ενημερωτικό φυλλάδιο σεμιναρίου με θέμα "Οργάνωση και Διοίκηση Βιβλιοθηκών", απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αριθμ. 18/1981, φυλλάδιο με τίτλο "Νεοελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός" για τη διευκόλυνση του έργου της Τ.Ε.Κ.Α., πρόσκληση από το "Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο" και άλλα έγγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1982

Έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, αλληλογραφία, καταστάσεις βιβλίων για δέσιμο, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις, κατάλογος βιβλίων για προμήθεια και τιμολόγια, ερωτηματολόγια, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης αριθμ. 2/1980, στοιχεία δραστηριότητος έτους 1980, ενημερωτικά φυλλάδια, δελτίο αποστολής και απόδειξη, ανακοίνωση της Ένωσης Βιβλιοθηκάριων Ελλάδας για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιβλιοθηκάριων και άλλα έγγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης ετών 1979-1986

Αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, στοιχεία δραστηριότητας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης και της ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, έγραφα σχετικά με μια σειρά συνεδρίων με γενικό τίτλο ''Η Κοζάνη και η περιοχή της ιστορία και πολιτισμός''. Υπηρεσιακά σημειώματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης από 24/02/1979 έως 17/02/1986, αρχιτεκτονικά σχέδια του παλαιού κτηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και άλλα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Αλληλογραφία, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, καταστάσεις βιβλίων για προμήθεια από τη βιβλιοθήκη, κατάσταση βιβλίων προοριζόμενων για βιβλιοδέτηση, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, ερωτηματολόγια, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, ετήσια λογοδοσία του κ. Δημάρχου για την οικονομική κατάσταση και τη Διοίκηση του Δήμου ως και για την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσεως στο χρόνο 1976, καταστάσεις βιβλίων για νέους και παιδιά, καταστάσεις βιβλίων για προμήθεια, δελτίο παραγγελίας βιβλίων, ενημερωτικά φυλλάδια από βιβλία και εκδοτικούς, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, Δελτίο εισαγωγής δωρεάς Βιβλιοθήκης Δημοσθένη Δόκου, αιτήσεις χορηγήσεως υλικών από 03/01/1977 έως 30/10/1979, κατάσταση βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που παραδόθηκαν στο Βιβλιοδετείο Εμμ. Καλημέρη, άλλα έγγραφα σχετικά με τη βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1967-1979

Αλληλογραφία, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, άλλα έγγραφα σχετικά με τη βιβλιοθήκη. Στατιστική της βιβλιοθήκης για το έτος 1976 από τον Β.Γ. Σαμπανόπουλο.

Έγγραφα που αφορούν τη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης και το τοπικό ιστορικό αρχείο

Περιέχει έγγραφα που αφορούν τη βιβλιοθήκη της Κοζάνης και το Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης. Επιστολή της επιτροπής του τοπικού Ιστορικού Αρχείου Κοζάνης με αριθμ. 5/1954 που εξουσιοδοτεί τον Ν. Δελιαλή να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για παραμονή του Κώδικα της Ζάμπορδας στο αρχείο Κοζάνης.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αλληλογραφία-Δωρεές-Αγορές βιβλίων και διοικητικά θέματα.

Συμβόλαιο δωρεάς της κοινοτικής βιβλιοθήκης στο Αναγνωστηρίου Κοζάνης το 1916.
Βιβλίο μελών του Αναγνωστηρίου Κοζάνης έτους 1916, αναφορά για την κίνηση του α' εξάμηνου του 1917.
Έγγραφο παράδοσης της βιβλιοθήκης και της περιουσίας του Συλλόγου Αναγνωστηρίου Κοζάνης στον Δήμο Κοζάνης το 1923.
Κατάσταση δωρεάς βιβλίων από το σύλλογο "Προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων"
Χειρόγραφος κανονισμός της βιβλιοθήκης και του Αναγνωστηρίου Κοζάνης.

«

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 30