Εμφανίζει 68 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κοζάνη -- Ιστορία -- Γερμανική κατοχή, 1941-1944
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

Κατράνιτσα ( Πύργοι Εορδαίας)

Αποκόμματα εφημερίδων της <<Δυτική Μακεδονία>> σχετικά με το μνημόσυνο που τελέσθηκε υπέρ αναπαύσεως των ψυχών που δολοφονήθηκαν υπό των Χιτλερικών κατακτητών του 1944.

Λυριτζής, Γεώργιος Θ., 1898-1988

Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Δυτικής Μακεδονίας

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) APDM
  • Αρχείο - Fond
  • 1914-1948
Το αρχείο της Γενικής Διοικήσεως Δυτικής Μακεδονίας ή της Γενικής Διευθύνσεως Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από 6 κουτιά, 36 φακέλους και σχεδόν 1961 τεκμήρια.
Ανάμεσα τους:
Εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Γενικής Διοικήσεως Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο 1945-1946, διάφορα έγγραφα των νομών Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας (1914-1939), έγγραφα της υπηρεσίας στεγάσεως (1941-1946). Τηλεγραφήματα, εγκύκλιοι, αποφάσεις, κοινοποιήσεις και άλλα έγγραφα σχετικά με τους ομογενείς πρόσφυγες, τους εκλογικούς καταλόγους και υποθέσεις της χωροφυλακής. Καταστάσεις εκτελεσθέντων κατά τη διάρκεια της κατοχής από Γερμανούς και Ιταλούς, ψηφίσματα διαμαρτυρίας το 1945 για την αναγνώριση από του Συμμάχους της αλβανικής κυβέρνησης του Ενβέρ Χότζα,
έγγραφα σχετικά με τις προσκοπικές κατασκηνώσεις (1945-1946). Καταστάσεις πυρποληθέντων ή λεηλατηθέντων χωριών στην κατοχή, διοικητικά έγγραφα (1945-1946), πίνακες με τα σχολεία και τα διδακτήρια που έχουν υποστεί ζημιές, πίνακες με το προσωπικό των σχολείων, αιτήσεις, εκθέσεις, αναφορές και άλλα έγγραφα σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα (1946-1947) και πολλά άλλα έγγραφα.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στέγαση και αποκατάσταση προσφύγων. Λαϊκή κατοικία.

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος εν Αθήναις τη 6 Αυγούστου 1945, τεύχος τρίτον, αριθμός φύλλου 179.
Έγγραφα σχετικά με ακίνητα που επιτάχτηκαν για την κάλυψη ομαδικών στεγαστικών αναγκών.
Κοινοποίηση Υπουργείου Εσωτερικών προς τους κ.κ. Γενικούς Διοικητάς, Νομάρχας και Επάρχους "περί γνωστοποιήσεως των μεταθέσεων υπαλλήλων εις Υπηρεσίαν Στεγάσεως".
Αιτήσεις και επιστολές που φανερώνουν τη δυσκολία ανεύρεσης οικίας προς ενοικίαση και γενικότερα το πρόβλημα στέγασης.
Κοινοποίηση της Γενικής Διεύθυνσις Δυτικής Μακεδονίας περί "απαγορεύσεως δέσμευσις ή επίταξις δωματίων ξενοδοχείων ή ξενώνων ως και πλεονάζοντος χώρου κατοικούμενων οικιών ή διαμερισμάτων".
Έγγραφα σχετικά με τη μεταφορά γυναικών προσφύγων και την καταβολή του αντιτίμου της.
Κατάσταση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας των πυρποληθέντων οικιών, στάβλων, αχυρώνων των κατοίκων κοινότητος Κάτω Κώμης. Διάφορα άλλα έγγραφα σχετικά με τα παραπάνω.

Έγγραφα των υπουργείων Εξωτερικών και Εσωτερικών

Έγγραφα σχετικά με κληρονομικές υποθέσεις αποδήμων Ελλήνων. Ανακοίνωση της Διασυμμαχικής Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ελλάδος) σχετικά με την υποβολή αιτήσεων αποζημιώσεων για την παρασχεθείσα περίθαλψη στους Συμμάχους στρατιωτικούς κατά τη διάρκεια της Κατοχής.
Κοινοποίηση εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών εξαιρετικά επείγουσα "Προς τας Γενικάς Διοικήσεις Νήσων Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους, Νομάρχας Κράτους (πλην Αττικής) και Γραφεία Επάρχων Θηβών και Λήμνου" σχετικά με "Αποζημίωσις Ελλήνων πατριωτών παρασχόντων βοήθειαν προς Βρεττανικά στρατεύματα".
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών λίαν επείγουσα "Προς τους κ.κ. Διοικητάς, Νομάρχας και Επάρχους Κράτους (πλην Νομαρχιών Αττικής και Θεσ/νίκης) περί ενισχύσεως Ελλήνων πατριωτών συνεργησάντων εις φυγάδευσιν δια το εξωτερικόν Βρετανών στρατιωτικών".
Αιτήματα ξένων προξενείων και απαντήσεις σε αυτά.

Διάφορα έγγραφα της Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

Καταστάσεις εκτελεσθέντων κατά τη διάρκεια της κατοχής από Γερμανούς και Ιταλούς στις περιοχές: Καστοριά, Βελβεντό, Βοΐο, Κοζάνη, Εορδαία, Σιάτιστα, Πολυνέρι, Σέρβια, Γρεβενά, Αμύνταιο, Φλώρινα. Αλληλογραφία με Δασαρχεία Κοζάνης Φλώρινας, Γρεβενών και Δασονομείο Σιάτιστας, Σερβίων και άλλων περιοχών. Αιτήσεις και επιστολές προς τον κυβερνητικό επίτροπο Κοζάνης - Φλωρίνης και διάφορα άλλα έγγραφα της Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας.

Καταστάσεις εκτελεσθέντων κατά τη διάρκεια της κατοχής

Καταστάσεις εκτελεσθέντων κατά τη διάρκεια της κατοχής από Γερμανούς και Ιταλούς στις περιοχές: Καστοριάς, Βελβεντού, Βοΐου, Κοζάνης, Εορδαίας, Σιατίστης, Πολυνερίου και Σερβίων.

Δηλώσεις ζημιών κατοχής.

Περιλαμβάνονται έγγραφα που δηλώνουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στην πόλη της Κοζάνης κατά την περίοδο της κατοχής.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 68