Εμφανίζει 111 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κοζάνη -- Εκκλησιαστική ιστορία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

107 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Διάφορα έγγραφα κατά τα έτη 1917-1959.

Περιέχεται αλληλογραφία περί της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου και του νεκροταφείου, εκθέσεις αναγνώσεων διαταγών, πρόγραμμα Αγιαστικής και Διδακτικής Διακονίας, και δηλώσεις βαπτίσεων και πιστοποιητικά γάμων.

Συμφωνητικό, επί αρχιερατείας Διονυσίου (1811-1815) (10/03/1813)

Χειρόγραφο συμφωνητικό ενοικιάσεως κτήματος, της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, από τον Επίσκοπο Διονύσιο (1811-1815) προς τον Αλέξιο Παναγιώτου.

Αναφορά - Καταγγελία κατά του ιερέα Παπαγεωργίου, από τους ιερείς Παπανικολάου και Παπαδημητρίου, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο, σελίδα 1

Το παρόν τεκμήριο αποτελεί επιστολή αναφοράς - καταγγελίας κατά του ιερέα Παπαγεωργίου από την Άνω Βόνιτσα. Την αποστολή συνέθεσαν οι ιερείς, Παπανικολάου και Παπαδημητρίου και αποστέλλουν εις τον Αρχιερατικό Επίτροπο (πιθ. Πρωτ.Ζηνόβιο). Το περιεχόμενο της καταγγελίας είναι περί της αιτήσεως των προαναφερομένων ιερέων για καθορισμό των ιερών καθηκόντων του κατηγορουμένου ιερέα Παπαγεωργίου, καθώς εκτέλεσε Ιερά Καθήκοντα, χωρίς να είναι αρμοδιότητα του. Συγκεκριμένα οι δύο ιερείς παραθέτουν δύο παραδείγματα των πράξεων του Παπαγεωργίου όπως αναγράφεται στο πρωτότυπο κείμενο: "... παρά τους κανόνας ετόλμησε να έλθη εις το χωρίον ημών επι αυτό, ίνα εν τω χωρίο ημων εις το εξής εκτελή τα ιερά του καθήκοντα και μάλιστα την παρελθούσαν Κυριακήν μετ΄ αυθαιρεσίας άρπαξε το άγιον ποτήριον εν τη ιερά εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και το ιερόν Ευαγγέλιον και μετέβη εις την ιεράν εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και ετέλεσε λειτουργίαν..."

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης -- Έγγραφα και αλληλογραφία -- 1862-1912

Αναφορά - Καταγγελία κατά του ιερέα Παπαγεωργίου, από τους ιερείς Παπανικολάου και Παπαδημητρίου, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο, σελίδα τέλους

Το παρόν τεκμήριο αποτελεί το τέλος της επιστολή αναφοράς - καταγγελίας κατά του ιερέα Παπαγεωργίου από την Άνω Βόνιτσα, περί της αιτήσεως των προαναφερομένων ιερέων για καθορισμό των ιερών καθηκόντων του κατηγορουμένου ιερέα Παπαγεωργίου, καθώς εκτέλεσε Ιερά Καθήκοντα, χωρίς να είναι αρμοδιότητα του. Στο συγκεκριμένο τεκμήριο αναγράφεται η υπογραφή των ιερέων Παπανικολάου και Παπαδημητρίου.

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης -- Έγγραφα και αλληλογραφία -- 1862-1912

Αίτηση κατοίκων του χωριού Άνω Βάνιτσα, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο, περί εγκαταστάσεως του ιερέα Παπαγεωργίου, ώστε να εκτελεί τα ιερατικά του καθήκοντα στην Άνω Βάνιτσα και στη Μυλωτίνη, σελίδα 1

Το παρόν τεκμήριο αποτελεί αίτηση ικεσίας των κατοίκων του χωριού Άνω Βάνιτσα, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο, σχετικά με την εγκατάσταση του ιερέα Παπαγεωργίου, ώστε να εκτελεί τα ιερατικά του καθήκοντα στην Άνω Βάνιτσα και στη Μυλωτίνη. Συγκεκριμένα περιγράφουν, πως ο ιερέας Παπαγεώργιος επιθυμεί να διαμένει στο χωριό Μηλωτίνη και να εκτελεί τα λειτουργικά του καθήκοντα, καθώς δεν είναι ξένος αλλά το χωριό αποτελέι την γενέτειρα του.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αίτηση κατοίκων του χωριού Άνω Βάνιτσα, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο, περί εγκαταστάσεως του ιερέα Παπαγεωργίου, ώστε να εκτελεί τα ιερατικά του καθήκοντα στην Άνω Βάνιτσα και στη Μυλωτίνη, σελίδα 2

Το παρόν τεκμήριο αποτελεί αίτηση ικεσίας των κατοίκων του χωριού Άνω Βάνιτσα, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο, σχετικά με την εγκατάσταση του ιερέα Παπαγεωργίου, ώστε να εκτελεί τα ιερατικά του καθήκοντα στην Άνω Βάνιτσα και στη Μυλωτίνη. Συγκεκριμένα περιγράφουν, πως ο ιερέας Παπαγεώργιος επιθυμεί να διαμένει στο χωριό Μηλωτίνη και να εκτελεί τα λειτουργικά του καθήκοντα, τόαο ατη Μυλωτίνη όσο και στην Άνω Βάνιτσα καθώς δεν είναι ξένος αλλά το χωριό αποτελέι την γενέτειρα του. Το παρόν τεκμήριο υπογράφουν οι κάτοικοι του χωριού (συνεχίζουν τα ονόματα σε επόμενο τεκμήριο).

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αίτηση κατοίκων του χωριού Άνω Βάνιτσα, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο, περί εγκαταστάσεως του ιερέα Παπαγεωργίου, ώστε να εκτελεί τα ιερατικά του καθήκοντα στην Άνω Βάνιτσα και στη Μυλωτίνη, σελίδα τέλους

Το παρόν τεκμήριο αποτελεί αίτηση ικεσίας των κατοίκων του χωριού Άνω Βάνιτσα, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο, σχετικά με την εγκατάσταση του ιερέα Παπαγεωργίου, ώστε να εκτελεί τα ιερατικά του καθήκοντα στην Άνω Βάνιτσα και στη Μυλωτίνη. Συγκεκριμένα περιγράφουν, πως ο ιερέας Παπαγεώργιος επιθυμεί να διαμένει στο χωριό Μηλωτίνη και να εκτελεί τα λειτουργικά του καθήκοντα, καθώς δεν είναι ξένος αλλά το χωριό αποτελέι την γενέτειρα του. Στο συγκεκριμένο τεκμήριο υπάρχουν τα τελευταία ονόματα των υπογραφόντων της επιστολής.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Καταγγελία - Αναφορά του ιερέα Παπανικολάου κατά του ιερέα Παπαγεωργίου, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο, περί αθέτησης συμφωνίας των ιερατικών καθηκόντων , σελίδα 1

Το παρόν έγγραφο αποτελεί καταγγελία - αναφορά που υπέβαλλε ο ιερέας Παπανικολάου κατά του ιερέα Παπαγεωργίου, και απεστάλει προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο. Το παρόν τεκμήριο διαπραγματεύεται την κατηγορία του ιερέα Παπανικολάου, κατά του ιερέα Παπαγεωργίου, καθώς καθόλου δεν διατήρησε την συμφωνία που τον απαγόρευε να λειτουργήσει στο χωριό Μυλωτίνη, όπου το αξίωμα του ιερέα διαθέτει ο Παπανικολάου.

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης -- Έγγραφα και αλληλογραφία -- 1862-1912

Καταγγελία - Αναφορά του ιερέα Παπανικολάου κατά του ιερέα Παπαγεωργίου, προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο, περί αθέτησης συμφωνίας των ιερατικών καθηκόντων, σελίδα 2

Το παρόν έγγραφο αποτελεί καταγγελία - αναφορά που υπέβαλλε ο ιερέας Παπανικολάου κατά του ιερέα Παπαγεωργίου, και απεστάλει προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο. Το παρόν τεκμήριο διαπραγματεύεται την κατηγορία του ιερέα Παπανικολάου, κατά του ιερέα Παπαγεωργίου, καθώς καθόλου δεν διατήρησε την συμφωνία που τον απαγόρευε να λειτουργήσει στο χωριό Μυλωτίνη, όπου το αξίωμα του ιερέα διαθέτει ο Παπανικολάου. Στο παρόν τεκμήριο υπάρχει η υπογραφή του ιερέα Παπανικολάου.

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης -- Έγγραφα και αλληλογραφία -- 1862-1912

Υπογραφή και αποδοχή συμφωνίας από τον ιερέα Παπαγεωργίου, υπέρ της καταγγελίας που έγινε εναντίον του, από τον ιερέα Παπανικολάου.

Το παρόν τεκμήριο αποτελεί απάντηση του ιερέα Παπαγεωργίου, εις την καταγγελία του ιερέα Παπανικολάου που διευθετεί η Ιερή Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης, όπου με γραπτή υπόσχεση, υπογράφει την συμφωνία πως θα υποστεί την ποινή εάν αθετήσει την παρούσα συμφωνία. Στο παρόν τεκμήριο υπάρχει η υπογραφή του ιερέα Παπαγεωργίου. (Η καταγγελία του ιερέα Παπανικολάου βρίσκεται στις πρώτες σελίδες του ίδιου εγγράφου).

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης -- Έγγραφα και αλληλογραφία -- 1862-1912

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 111