Εμφανίζει 22 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κοζάνη -- Σχολεία -- Ιστορία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

19 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Διάφορα έγγραφα του Νομού Κοζάνης, Νομού Καστοριάς και Νομού Φλώρινας

Περιλαμβάνονται χειρόγραφες και δακτυλογραφημένες καταστάσεις υπαλλήλων, εκθέσεις δημοσίων υπηρεσιών - σχολείων, ανεγέρσεις, οικονομικές ενισχύσεις και έρανοι των νομών Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς.

Σχολεία Νομού Κοζάνης- Φλωρίνης

Περιλαμβάνονται χειρόγραφες και δακτυλογραφημένες επιστολές, αποφάσεις, ονοματικές καταστάσεις, εκθέσεις εργασίας κοινοποιήσεις και περιλήψεις αποφάσεων, σχετικά με ανεγέρσεις, οικονομικές ενισχύσεις και εράνους του νομού Κοζάνης - Φλώρινας.

Επιστολή του κ. Νικόλαου Κακαζήση, δάσκαλου του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί ζητήματος διορισμού σχολικού δασκάλου και εκλογής εφόρων

Επιστολή του κ. Νικόλαου Κακαζήση, δάσκαλου του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί ζητήματος διορισμού σχολικού δασκάλου και εκλογής εφόρων

Επιστολή του κ. Νικόλαου Κακαζήση, δάσκαλου του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί ζητήματος διορισμού σχολικού δασκάλου και εκλογής εφόρων

Επιστολή του κ. Νικόλαου Κακαζήση, δάσκαλου του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί ζητήματος διορισμού σχολικού δασκάλου και εκλογής εφόρων

Επιστολή των κατοίκων του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί ζητήματος διορισμού δασκάλου, λόγω του ότι το χωριό είναι άνευ δασκάλου , ύστερα από την αποχώρηση του προηγούμενου

Επιστολή των κατοίκων του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί ζητήματος διορισμού δασκάλου, λόγω του ότι το χωριό είναι άνευ δασκάλου , ύστερα από την αποχώρηση του προηγούμενου

Επιστολή παράκλησης από την κοινότητα των κατοίκων του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, σχετικά με τον διορισμό νέου δασκάλου για το σχολείο του χωριού και ανακοίνωση ημερομηνίας για την ημέρα σύστασης των εφόρων του χωριού

Επιστολή παράκλησης από την κοινότητα των κατοίκων του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, σχετικά με τον διορισμό νέου δασκάλου για το σχολείο του χωριού και ανακοίνωση ημερομηνίας για την ημέρα σύστασης των εφόρων του χωριού

Επιστολή - Αίτηση από την κοινότητα των κατοίκων του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, σχετικά με τον διορισμό νέου δασκάλου για το σχολείο του χωριού και επισήμανση ανάγκης για εκλογή εφόρων, καθώς υπάρχει διχασμός απόψεων μεταξύ μελών της κοινότητας, να παραμείνει το σχολείο κλειστό ως εκλογής των εφόρων ή να διορισθεί δάσκαλος και να λειτουργήσει

Επιστολή - Αίτηση από την κοινότητα των κατοίκων του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, σχετικά με τον διορισμό νέου δασκάλου για το σχολείο του χωριού και επισήμανση ανάγκης για εκλογή εφόρων, καθώς υπάρχει διχασμός απόψεων μεταξύ μελών της κοινότητας, να παραμείνει το σχολείο κλειστό ως εκλογής των εφόρων ή να διορισθεί δάσκαλος και να λειτουργήσει

Επιστολή - Αίτηση από την κοινότητα των κατοίκων του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, σχετικά με τον διορισμό νέου δασκάλου για το σχολείο του χωριού και επισήμανση ανάγκης για εκλογή εφόρων, καθώς υπάρχει διχασμός απόψεων μεταξύ μελών της κοινότητας, να παραμείνει το σχολείο κλειστό ως εκλογής των εφόρων ή να διορισθεί δάσκαλος και να λειτουργήσει

Επιστολή - Αίτηση από την κοινότητα των κατοίκων του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, σχετικά με τον διορισμό νέου δασκάλου για το σχολείο του χωριού και επισήμανση ανάγκης για εκλογή εφόρων, καθώς υπάρχει διχασμός απόψεων μεταξύ μελών της κοινότητας, να παραμείνει το σχολείο κλειστό ως εκλογής των εφόρων ή να διορισθεί δάσκαλος και να λειτουργήσει

Επιστολή από τους κατοίκους του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, , προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί ανακοίνωσης των εφόρων που εκλέχθηκαν κύριους Κακαζήση και Αστέριον και περί του ζητήματος παρεξηγήσεως του δασκάλου και της μη υπογραφής του συμβολαίου ως δάσκαλος από τον ίδιο

Επιστολή από τον Παπά Νικόλαο, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, περί ανακοίνωσης των εφόρων που εκλέχθηκαν κύριους Κακαζήση και Αστέριον και περί του ζητήματος παρεξηγήσεως του δασκάλου και της μη υπογραφής του συμβολαίου ως δάσκαλος από τον ίδιο

Επιστολή παραπόνων από τον Παπανικόλαο του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, κατά του συναδέλφου του ιερέα Παπάγεώργιο, καθώς ο ιερέας δεν επιθυμεί να μοιραστεί το ανάλογο μερίδιο χρημάτων με τον Παπανικόλα

Επιστολή παραπόνων από τον Παπανικόλαο του χωριού Παλαιογράτσανο Κοζάνης, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο, κατά του συναδέλφου του ιερέα Παπάγεώργιο, καθώς ο ιερέας δεν επιθυμεί να μοιραστεί το ανάλογο μερίδιο χρημάτων με τον Παπανικόλα
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 22