Εμφανίζει 22 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προικοσύμφωνα -- Κοζάνη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

Αρχείο Ιστορικό Κοζάνης

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AISK
  • Αρχείο - Fond
  • 1743-1991
Το αρχείο από το Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης αποτελείται από 12 κουτιά, 68 φακέλους και σχεδόν 1702 τεκμήρια. Μέσα στους φακέλους θα βρούμε καταστατικά, εκφωνήσεις λόγων και ομιλίες τεκτόνων των ετών 1933-1959, φωτοαντίγραφα συγγραμμάτων και χειρόγραφων εντύπων από την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Σχέδια έντυπων δελτίων, διαφόρων δραστηριοτήτων του έτους 1978. Αιτήσεις για την έκδοση βεβαιώσεων όπως γέννησης και γάμου, πρακτικά δημοσιεύσεων διαθήκης, βεβαιώσεις σχετικά με αγροτικές κτηματικές εκτάσεις, αντίγραφα προικοσυμφώνων.
Περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση των ιστορικών αρχείων με επιχορήγηση κατά τα έτη 1988 και 1989, και οι δαπάνες του 1987.
Αλληλογραφία του 1988, έγγραφα με την εξόφληση δαπανών της περιόδου 1987-1989, αποφάσεις της Νομαρχίας και έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Νομαρχία. Επίσης, αρχείο διαφόρων επιφανών οικογενειών όπως: Ναούμ Χ. Μανδρέλα (Μανδρέλλα), αρχείο Γεωργίου Δ. Μπιντέ (Μήκατσια), αρχείο Γεωργίου Σωτηρίου, αρχείο οικογένειας Χασάπη, αρχείο οικογένειας Σμίλιου, αρχείο Εμμανουήλ και Θεόδωρου Ξένου. Περιέχονται λυτά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης κατά τα έτη 1743-1784.
Επιστολές του επισκόπου Θεόφιλου κατά τα έτη 1789 με 1793. Έγγραφα σχετικά με φορολογικές και οικονομικές υποθέσεις.
Έγγραφα σχετικά με ανασκαφές, αρχαιολογικά ευρήματα, αρχαιολογικούς χώρους, κώδικες και αρχεία του Νομού Κοζάνης.
Αλληλογραφία Νικολάου Π. Δελιαλή με φορείς σχετικά με αρχαιότητες και αρχεία. Έγγραφα (αναφορές, αλληλογραφία, κοινοποιήσεις) που αφορούν το Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης, διάταγμα περί ιδρύσεως μονίμου τοπικού ιστορικού αρχείου στην Κοζάνη, Φ.Ε.Κ. 448/39 ''περί αναδιοργανώσεως της υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Διάφορα χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα κατοχικά έγγραφα της Εορδαίας των ετών 1941-1944. Άλλα έγγραφα ποικίλης θεματολογίας.

Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης

Διάφορα έγγραφα ιστορικού Αρχείου Κοζάνης

Περιλαμβάνονται χειρόγραφες και δακτυλογραφημένες αιτήσεις χορηγήσεως, βεβαιώσεις γεννήσεων, τελέσεις γάμων, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και αντίγραφα διαθηκών.

Διάφορα έγγραφα και βεβαιώσεις ιστορικού αρχείου Κοζάνης

Περιλαμβάνονται αιτήσεις και βεβαιώσεις σχετικά με αγροτικές κτηματικές εκτάσεις, αντίγραφα προικοσυμφώνων και πιστοποιητικά γεννήσεως και βαπτίσεως.

Διάφορα αιτήματα βεβαιώσεων του έτους 1979

Περιλαμβάνονται χειρόγραφα αιτήματα πιστοποιήσεων και οι δακτυλογραφημένες πιστοποιήσεις αυτών, σχετικά με αντίγραφα διαθήκης, πιστοποιητικά γεννήσεως, και προικοσυμφώνων. Επίσης, περιέχονται αιτήματα που αφορούν στρεμματική έκταση, αντίγραφα πωλητηρίου οικοπέδου και αίτηση χορηγήσεως φωτοαντιγράφου από την εφημερίδα "ηχώ της Μακεδονίας".

Διάφορα αιτήματα βεβαιώσεων του έτους 1980

Περιλαμβάνονται χειρόγραφα αιτήματα με απαντητικά έγγραφα που αφορούν αντίγραφα διαθήκης, πιστοποιητικά γεννήσεως και βαπτίσεως. Επίσης, περιέχονται αιτήματα βεβαιώσεων κτηματικής έκτασης, κτηματικής περιουσίας και εγγραφής στα δηματολόγια για το έτος 1980.

Διάφορα αιτήματα βεβαιώσεων του έτους 1981

Περιλαμβάνονται διάφορα χειρόγραφα αιτήματα με δακτυλογραφημένες απαντήσεις ή φωτοαντίγραφα, σχετικά με ζήτηση αντιγράφων κτηματικής περιουσίας, βεβαιώσεων γάμου και πιστοποιητικά βαπτίσεως του έτους 1981.

Διάφορα αιτήματα βεβαιώσεων του έτους 1982

Περιλαμβάνονται χειρόγραφα αιτήματα με δακτυλογραφημένες απαντήσεις αυτών και φωτοαντίγραφα, σχετικά με πιστοποιητικά γεννήσεως, βεβαιώσεις κτηματικής εκτάσεως και περιουσίας.Επίσης, ζητούνται βεβαιώσεις εγγραφών στα δηματολόγια του δήμου και αντίγραφα προικοσυμφώνου.

Διάφορα αιτήματα βεβαιώσεων του έτους 1983.

Περιλαμβάνονται χειρόγραφα αιτήματα και δακτυλογραφημένες απαντήσεις αυτών, με φωτοαντίγραφα, σχετικά με πιστοποιητικά γεννήσεως, πιστοποιητικά βαπτίσεως και δακτυλογραφημένη κοινοποίηση αποφάσεως του έτους 1983.

Διάφορα αιτήματα βεβαιώσεων του έτους 1984.

Περιλαμβάνονται χειρόγραφα αιτήματα και δακτυλογραφημένες - φωτοαντίγραφα απαντητικά έγγραφα, σχετικά με πιστοποιητικά γεννήσεως, πιστοποιητικά βαπτίσεως, κοινοποίηση, αντίγραφο προικοσυμφώνου και αλληλογραφία που αφορά ζήτηση πληροφοριών.

Αρχείο Γεωργίου Δ. Μπιντέ (Μήκατσια)

Προικοσύμφωνα Στυλιανής Ζήση Μουράκα και Δημητρίου Γεωργίου Μπιτέ, Σουλτάνας Δημητρίου Μπιντέ και Γεωργίου Πιτλιάνγγα, Αλεξάνδρας Ναούμ Νάκα και Ιωάννη Δ. Μπετέ.
Επιστολές της τράπεζας της Αθήνας (Banque D' Athenes) προς τον κ. Jean Dimitriou Wan.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 22