Εμφανίζει 336 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Δημόσια έγγραφα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

103 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Εμμανουήλ Κριαράς,"Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669". Τόμος Γ΄, Θεσσαλονίκη1973

Ανάτυπα, χειρόγραφες σημειώσεις, εκτυπώσεις, αλληλογραφία σχετικά με την παρουσίαση του Βασιλείου Δ. Φόρη. Επίσης, περιέχει Αντίστροφο Λεξικό της δημοτικής του Β.Δ. Φόρη - Ν. Σαχίνη και Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669. τ.Γ', Θεσσαλονίκη 1973, 48 + 430 σελίδες του Εμμανουήλ Κριαρά.

Καθιέρωση μονοτονικού συστήματος στο δημόσιο τομέα, κανόνες μονοτονικού συστήματος

Δακτυλογραφημένα κείμενα, εκτυπώσεις, εισήγηση της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε για τη μελέτη του μονοτονικού συστήματος, αλληλογραφία, προσωπικές σημειώσεις σχετικά με το μονοτονικό σύστημα και τους κανόνες του.

Γλωσσικό ζήτημα, απόψεις, άρθρα και διαμάχες σχετικά με τη γλώσσα

Χειρόγραφες σημειώσεις, άρθρα, δακτυλογραφημένα κείμενα, αποκόμματα για το γλωσσικό ζήτημα και διάφορα γλωσσικά θέματα σχετικά με τα δημόσια έγγραφα και τις δικαστικές αποφάσεις. Επίσης, περιέχει ημερίδες για το δημόσιο διάλογο και κοινά προβλήματα της δημοτικής γλώσσας.

Νομικά και δημοτική, η γλώσσα στα δημόσια έγγραφα.

Φωτοαντίγραφα, προσχέδια άρθρων, προσωπικές σημειώσεις, αλληλογραφία και αποκόμματα εφημερίδων για τη γλώσσα στα δημόσια έγγραφα και τη γλώσσα δικαστικών αποφάσεων.

Συμπόσιο της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας "Τέχνη"

Άρθρα και αλληλογραφία σχετικά με το Συμπόσιο της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας "Τέχνη" για τα προβλήματα της δημοτικής γλώσσας (15-17 Απριλίου 1975).
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 336