Εμφανίζει 98 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Βιβλία και πολιτισμός Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

Forum Ιδεών για τις Βιβλιοθήκες και τον Πολιτισμό

Το Forum Iδεών είναι μία εκκίνηση συνομιλιών για τη συνδιαμόρφωση της στρατηγικής πολιτικής του Δήμου Κοζάνης, στο πεδίο των γραμμάτων και του πολιτισμού.
Ο φάκελος περιέχει προσκλήσεις, προγράμματα, περιλήψεις εισηγητών, ενημερωτικά email σχετικά με το θέμα εισήγησης, απολογισμός, ευχαριστήριο, βεβαίωση συμμετοχής.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

3ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός 2007, του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Το Κουτί 14 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει διάφορα τεκμήρια σχετικά με τον 3ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2007, στα πλαίσια της λειτουργίας του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης. Συγκεκριμένα περιέχει την απόφαση για την βράβευση των κειμένων ,τη κατάσταση με τους διαγωνιζόμενους και κατά κύριο λόγο τα διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα. Το αρχείο του διαγωνισμού συνεχίζεται και στα 2 επόμενα κουτιά 15 και 16 του αρχείου του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Απόφαση βράβευσης και συλλογή διαγωνιζόμενων πεζών και ποιημάτων

Στο φάκελο 1 του αρχειακού κουτιού 14, του αρχείου Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ), περιέχονται 27 λυτά έγγραφα. Συγκεκριμένα βρίσκεται η απόφαση του κ. Μιχάλη Πιτένη, σχετικά με τη βράβευση των διαγωνιζόμενων λογοτεχνικών κειμένων στο 3ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό που διεξήχθη το 2007 , από το Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης. επίσης περιέχεται η κατάσταση των διαγωνιζόμενων υποψηφίων. Ο συγκεκριμένος φάκελος περιέχει στο μεγαλύτερο μέρος του διάφορα διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα, πεζά και ποιήματα.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Δύο διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα του 3ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Κοζάνης

Στο φάκελο 2 του αρχειακού κουτιού 14, του αρχείου Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ), περιέχονται 2 λυτά έγγραφα. Συγκεκριμένα ένα μυθιστόρημα με τίτλο "Εισπνοή" της συγγραφέα Ζαβρού Μαράνα με παρατσούκλι Λάχεση. Επίσης περιέχεται και ένα μυθηστόρημα με τίτλο "Στην πόλη χωρίς ιστορία" της συγγραφέα Κατερίνα Μ. Μάτσιου με παρατσούκλι Ονείρων Ελπίδα.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Τρία διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα του 3ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Κοζάνης

Στο φάκελο 3 του αρχειακού κουτιού 14, του αρχείου Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ), περιέχονται 3 λυτά έγγραφα. Συγκεκριμένα δύο λογοτεχνικά κείμενα με τίτλους "Edernata έτος 2012'' και "Κατάθεση" του συγγραφέα Τζέλιου Δημήτριου με παρατσούκλι "Εδέρ και ένα της συγγραφέα Καίτη Π. Ηλιοπούλου, με τίτλο "Το Πεπρωμένο" και παρατσούκλι Ξένους Ξένιζε Περίανδρος. Και τα τρία κείμενα είναι διαγωνιζόμενα στον <λογοτεχνικό διαγωνισμό.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Κοζανίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα

Το Κουτί 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει 7 φακέλους που περιέχουν λέξεις και φράσεις από το κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Το συγκεκριμένο αρχείο αποτελεί συνεισφορά στην έρευνα σχετικά με το κοζανίτικο ιδίωμα που συνέβαλλε στην έκδοση του βιβλίου "Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης" του Ντίνα Κωνσταντίνου, ο οποίος υπήρξε διευθυντής του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης, και εκδόθηκε σε δύο τόμους το 2005. Το συγκεκριμένο αρχείο αποτελεί μελέτη της κυρίας Ματίνας Τσικριτζή Μόμτσιου, της κυρίας Ευαγγελίας Τσιουλάκη και της κυρίας Αλίκης Παχίνη. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια της λειτουργίας και δράσης του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης κατά τα έτη 2004 με 2005. Είναι χωρισμένο ανά συνεργάτη και στη συνέχεια αλφαβητικά, ενώ η αρίθμηση έχει γίνει ανά φάκελο. Ο πρώτος φάκελος περιέχει την έρευνα της κυρίας Μόμτσιου, ο δεύτερος της κυρίας Τσιουλάκη και οι υπόλοιποι πέντε της κυρίας Παχίνη. Οι λέξεις και οι φράσεις είναι σημειωμένες μεμονωμένα η καθεμία σε κόλλα Α4 , μαζί με την ερμηνεία τους στην κοινή ελληνική, τι μέρος του λόγου είναι η καθεμία, καθώς και την πηγή του ιδιώματος. Συγκεκριμένα πηγή αποτελεί το περιοδικό "Ελιμειακά", ενώ για τις περισσότερες λέξεις και φράσεις, έχει σημειωθεί το συγκεκριμένο τεύχος. Στο αρχείο της κυρίας Παχίνη, πέρα από τις απλέ λευκές κόλες Α4, περιέχονται και καρτέλες με γλωσσικό ιδίωμα, σε πιο παχύ κριτίνο χαρτί.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Κοζανίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα Ματίνα Μόμτσιου Τσικριτζή

Ο φάκελος 1 του Το κουτιού 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει την έρευνα της κυρίας Ματίνας Μόμτσιου για το Κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Συγκεκριμένα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο είναι ταξινομημένα και χωρισμένα αλφαβητικά (α-ω), με βάση όμως το αρχικό τους γράμμα μόνο. Έχει πάρει ένα αριθμό καθώς η αρίθμηση έγινε ανά υποφάκελο (μέρος).

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Κοζανίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα Ευαγγελίας Τσιουλάκη

Ο φάκελος 1 του Το κουτιού 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει την έρευνα της κυρίας Τσιουγάννη, για το Κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Συγκεκριμένα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο είναι ταξινομημένα και χωρισμένα αλφαβητικά (α-ω), με βάση όμως το αρχικό τους γράμμα μόνο. Έχει πάρει ένα αριθμό καθώς η αρίθμηση έγινε ανά υποφάκελο (μέρος).

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Κοζανίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα Αλίκη Παχίνη (α-δ)

Ο φάκελος 1 του Το κουτιού 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει την έρευνα της κυρίας Παχίνη, για το Κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Συγκεκριμένα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο είναι ταξινομημένα και χωρισμένα αλφαβητικά. Ο συγκεκριμένος υποφάκελος περιέχει τα γράμματα Α έως Δ

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Κοζανίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα Αλίκη Παχίνη (ε-λ)

Ο φάκελος 1 του Το κουτιού 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει την έρευνα της κυρίας Παχίνη, για το Κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Συγκεκριμένα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο είναι ταξινομημένα και χωρισμένα αλφαβητικά. Ο συγκεκριμένος υποφάκελος περιέχει τα γράμματα Ε έως Λ

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 98