Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές ανώτατου επιπέδου Φάκελος Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:
Επιστολές του επισκόπου Θεόφιλου και οικονομικές υποθέσεις.
Επιστολές του επισκόπου Θεόφιλου και οικονομικές υποθέσεις.