Λογαριασμοί

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Λογαριασμοί

Equivalent terms

Λογαριασμοί

Associated terms

Λογαριασμοί

20 Archival description results for Λογαριασμοί

20 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Διάφορα έγγραφα

Περιλαμβάνονται διάφορα χειρόγραφα έγγραφα όπως λογαριασμοί, αποδείξεις, σημειώματα πληρωμών κ καταστάσεις με πίνακες ονομάτων των ετών 1863-1892.

Βιβλία Συνδρομών Περιηγητικής Λέσχης Κοζάνης ,λογαριασμών και πρωτοκόλλου αλληλογραφίας

Βιβλία Συνδρομών Περιηγητικής Λέσχης Κοζάνης ,λογαριασμών και πρωτοκόλλου αλληλογραφίας

Untitled

Αλληλογραφία με διάφορους και έγγραφα Οθωμανικά και από την Βιέννη.

Περιλαμβάνονται επιστολές του Μ.Τιάνο, αλληλογραφία με διάφορους, δικαιοπρακτικά έγγραφα και έγγραφα από τη Βιέννη, οθωμανικά έγγραφα και κατάστιχα λογαριασμών.

Αρχιερατεία Κωνστάντιου (α' περίοδος) - Εφορεία κοινότητας Κοζάνης

Επιστολές προς τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιο ως πρόεδρο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την εφορεία και τη δημογεροντία για σχολικά και εκπαιδευτικά ζητήματα.
Κατάστρωση διαφόρων λογαριασμών.
Αντίγραφο πτυχίου της Αικατερίνης Κυρατσού, μαθήτριας Αρσακείου.
Απόδειξη μισθοδοσίας.
Results 1 to 10 of 20