Λογαριασμοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Λογαριασμοί

Equivalent terms

Λογαριασμοί

Σχετικοί όροι

Λογαριασμοί

20 Αρχειακή περιγραφή results for Λογαριασμοί

20 results directly related Exclude narrower terms

Αλληλογραφία με διάφορους και έγγραφα Οθωμανικά και από την Βιέννη.

Περιλαμβάνονται επιστολές του Μ.Τιάνο, αλληλογραφία με διάφορους, δικαιοπρακτικά έγγραφα και έγγραφα από τη Βιέννη, οθωμανικά έγγραφα και κατάστιχα λογαριασμών.

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AKOY
  • Αρχείο - Fond
  • 1855-1901
Αποτελείται από 1 κουτί, 19 φακέλους και 193 τεκμήρια.Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Κουτσοσίμος, Νικόλαος

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Διάφορα έγγραφα

Περιλαμβάνονται διάφορα χειρόγραφα έγγραφα όπως λογαριασμοί, αποδείξεις, σημειώματα πληρωμών κ καταστάσεις με πίνακες ονομάτων των ετών 1863-1892.

Έγγραφα οικονομικής φύσεως οικογένειας Τσιμηνάκη

"Εκκαθάρισις του βακούφικου λογαριασμού της πόλεως μας Κοζάνης από ενοίκια και λοιπά δούναι και λαβείν εις χείρας του Γεωργίου Τσιμηνάκη αρχομένου από 26 Οκτωβρίου 1872 και λήγων το 26 Οκτωβρίου 1873".
Διάφοροι λογαριασμοί οικογένειας Τσιμηνάκη.
Αποδείξεις πληρωμής στο ταμείο της Μορφωτικής Αδελφότητας "ΠΑΝΔΩΡΑ", στη φιλόπτωχο Αδελφότητα των Κυριών, σε εφημερίδες και περιοδικά.
Μετοχές.

Αρχιερατεία Κωνστάντιου (α' περίοδος) - Εφορεία κοινότητας Κοζάνης

Επιστολές προς τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιο ως πρόεδρο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την εφορεία και τη δημογεροντία για σχολικά και εκπαιδευτικά ζητήματα.
Κατάστρωση διαφόρων λογαριασμών.
Αντίγραφο πτυχίου της Αικατερίνης Κυρατσού, μαθήτριας Αρσακείου.
Απόδειξη μισθοδοσίας.

Αλληλογραφία και άλλα έγγραφα οικογένειας Τσιμηνάκη

Οθωμανικά έγγραφα όπως λογαριασμοί, επιστολές, διπλώματα, τηλεγραφήματα.
Προσωπική αλληλογραφία οικογένειας Τσιμηνάκη.
Αλληλογραφία οικογένειας Τσιμηνάκη τόσο με φυσικά πρόσωπα όσο και με μεταφορικές και ασφαλιστικές εταιρίες, ναυτιλιακούς πράκτορες, μεταναστευτικούς οίκους.
Τηλεγραφήματα.

Αλληλογραφία Ιωάννη Ν. Ατλάζη

Το αρχειακό κουτί 101 αποτελείται από 4 φακέλους που περιέχουν έγγραφα και αλληλογραφία του Ιωάννη Ν. Ατλάζη με ξένες ανώνυμες εταιρείες και εμπορικούς οίκους σχετικά με παραγγελίες και προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων αλλά και γεωργικών προιόντων, έγγραφα και αλληλογραφία με τον Ι. Παπαβασιλείου εκτελωνιστή στη Θεσσαλονίκη, με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αμβούργο, με διάφορες τράπεζες συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την εταιρεία με την επωνυμία "Χρήστος & Αδελφοί Χατζή", με το Ειρηνοδικείο Κοζάνης, Οικονομικό Έφορο Κοζάνης, Γραφείο Νομομηχανικού Κοζάνης και άλλους. Επίσης βρίσκουμε προσωπικές σημειώσεις και έγγραφα σχετικά με δάνεια ενώ ανάμεσα σε κάποια αχρονολόγητα και ελλιπή έγγραφα βρίσκουμε κατάλογο συνδρομής στην βρετανική εφημερίδα "The Times" έτους 1785. Τέλος υπάρχει φάκελος με τουρκικά έγγραφα και πιο συγκεκριμένα αποδείξεις πληρωμής φόρων και αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας.

Ατλάζης, Ιωάννης Ν.

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 20