Λογαριασμοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Λογαριασμοί

Equivalent terms

Λογαριασμοί

Σχετικοί όροι

Λογαριασμοί

20 Αρχειακή περιγραφή results for Λογαριασμοί

20 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Έγγραφα οικονομικής φύσεως οικογένειας Τσιμηνάκη

"Εκκαθάρισις του βακούφικου λογαριασμού της πόλεως μας Κοζάνης από ενοίκια και λοιπά δούναι και λαβείν εις χείρας του Γεωργίου Τσιμηνάκη αρχομένου από 26 Οκτωβρίου 1872 και λήγων το 26 Οκτωβρίου 1873".
Διάφοροι λογαριασμοί οικογένειας Τσιμηνάκη.
Αποδείξεις πληρωμής στο ταμείο της Μορφωτικής Αδελφότητας "ΠΑΝΔΩΡΑ", στη φιλόπτωχο Αδελφότητα των Κυριών, σε εφημερίδες και περιοδικά.
Μετοχές.

Αλληλογραφία με διάφορους και έγγραφα Οθωμανικά και από την Βιέννη.

Περιλαμβάνονται επιστολές του Μ.Τιάνο, αλληλογραφία με διάφορους, δικαιοπρακτικά έγγραφα και έγγραφα από τη Βιέννη, οθωμανικά έγγραφα και κατάστιχα λογαριασμών.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 20