Λογαριασμοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Λογαριασμοί

Equivalent terms

Λογαριασμοί

Σχετικοί όροι

Λογαριασμοί

2 Αρχειακή περιγραφή results for Λογαριασμοί

2 results directly related Exclude narrower terms

Αλληλογραφία με διάφορους και έγγραφα Οθωμανικά και από την Βιέννη.

Περιλαμβάνονται επιστολές του Μ.Τιάνο, αλληλογραφία με διάφορους, δικαιοπρακτικά έγγραφα και έγγραφα από τη Βιέννη, οθωμανικά έγγραφα και κατάστιχα λογαριασμών.

Αρχιερατεία Κωνστάντιου (α' περίοδος) - Εφορεία κοινότητας Κοζάνης

Επιστολές προς τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιο ως πρόεδρο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την εφορεία και τη δημογεροντία για σχολικά και εκπαιδευτικά ζητήματα.
Κατάστρωση διαφόρων λογαριασμών.
Αντίγραφο πτυχίου της Αικατερίνης Κυρατσού, μαθήτριας Αρσακείου.
Απόδειξη μισθοδοσίας.