Κοζάνη -- Απογραφή πληθυσμού -- 1940

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κοζάνη -- Απογραφή πληθυσμού -- 1940

Equivalent terms

Κοζάνη -- Απογραφή πληθυσμού -- 1940

Σχετικοί όροι

Κοζάνη -- Απογραφή πληθυσμού -- 1940

4 Αρχειακή περιγραφή results for Κοζάνη -- Απογραφή πληθυσμού -- 1940

4 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα Δήμου Κοζάνης 1915-1959

Αποφάσεις συνεδριών για διάφορα ψηφίσματα, αιτήσεις πολιτών, πρακτικά δημοτικών συνεδριάσεων, διάφορα έγγραφα Δήμου Κοζάνης περιόδου 1915-1916, απογραφή πληθυσμού τη 16η Οκτωβρίου 1940, βουλευτικές εκλογές 1958, ενημέρωση εκλογικών καταλόγων 1959.

Απογραφή πληθυσμού 16 Οκτωβρίου 1940

Επιστολές και κοινοποιήσεις διαταγών προς τον Νομάρχη Κοζάνης και προέδρους κοινοτήτων σχετικά με την απογραφή πληθυσμού τη 16η Οκτωβρίου 1940. Καταστάσεις απογραφέων και τομεαρχών. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας "Περί προχείρου υπολογισμού του αριθμού των κατοίκων, των οικοδομών, των εμπορικών καταστημάτων και των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών καταστημάτων εκάστου δήμου και κοινότητος". Εγκύκλιος του τμήματος απογραφής πληθυσμού της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος του υπουργείου Εθνικής οικονομίας "Περί αναγραφής εις τους προϋπολογισμούς των δήμων και κοινοτήτων της αναγκαιούσης πιστώσεως δι' έξοδα απογραφής του πληθυσμού". Έκθεσις του Δημάρχου Κοζάνης περί της ενεργείας απογραφής. Προκήρυξη της Γενικής Απογραφής του πληθυσμού. Αποδείξεις, δελτία απογραφής τηλεγραφήματα, αναφορές, κοινοποιήσεις και άλλα έγγραφα σχετικά με την απογραφή.

Αρχείο Ναούμ Χ. Μανδρέλα (Μανδρέλλας)

Αντίγραφο απόδειξης παραλαβής.
Έξι έγγραφα τούρκικα.
Διπλότυπα εισπράξεως φόρων από Δήμο Κοζάνης και Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης και αποδείξεις πληρωμής φόρου από τον Ναούμ Μανδρέλα.
Απόδειξη απογραφής του Ναούμ Μανδρέλα και της Αικατερίνης Ν. Μανδρέλα κατά τη γενική απογραφή του πληθυσμού της 16ης Οκτωβρίου 1940.
Διπλότυπα φορολογίας σφαζομένων ζώων.

Δήμαρχος Κοζάνης προς αστυνομικό τμήμα για την επίλυση καθημερινών θεμάτων και άλλα έγγραφα

Συμφωνητικό αγοράς ροσοματίου Κοζάνης και Καζά Τσιαρσαμπά από το Δημαρχείο Κοζάνης. Απόδειξη απογραφής πληθυσμού της 16ης Οκτωβρίου 1940. Έγγραφα του Δημάρχου Κοζάνης προς το αστυνομικό τμήμα για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας.

Δήμος Κοζάνης