Κοζάνη -- Δήμαρχοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κοζάνη -- Δήμαρχοι

Equivalent terms

Κοζάνη -- Δήμαρχοι

Σχετικοί όροι

Κοζάνη -- Δήμαρχοι

5 Αρχειακή περιγραφή results for Κοζάνη -- Δήμαρχοι

5 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1956-1957.

Περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.Συγκεκριμένα υπηρεσιακά σημειώματα, επιστολές του κ.Νικ.Π.Δελιαλή, του δημάρχου Βασίλη Ματιάκη και του Φ.Κοκκίνη, καταστάσεις με οφειλές και συνδρομές της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, πρόσκληση προς τα μέλη της επιτροπής της βιβλιοθήκης από τον δήμαρχο Β.Ματιάκη. Επίσης, περιέχονται αναφορές του Νικ.Δελιαλή προς τον δήμαρχο και έγγραφα συνεδριάσεων.

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1957.

Περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.Συγκεκριμένα υπηρεσιακά σημειώματα, επιστολές του κ.Νικ.Π.Δελιαλή, του δημάρχου Βασίλη Ματιάκη και του Φ.Κοκκίνη, καταστάσεις με οφειλές και συνδρομές της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, πρόσκληση προς τα μέλη της επιτροπής της βιβλιοθήκης από τον δήμαρχο Β.Ματιάκη. Επίσης, περιέχονται αναφορές του Νικ.Δελιαλή προς τον δήμαρχο και έγγραφα συνεδριάσεων.

Διάφορα έγγραφα των ετών 1900-1948.

Περιλαμβάνονται διάφορα χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα έγγραφα που αφορούν προσχέδια άρθρων, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της βιβλιοθήκης, κοινοποιήσεις, ευχαριστήρια έγγραφα και ερωτηματολόγια. Επίσης, περιέχονται διάφορες σημειώσεις, αλληλογραφία, πρωτόκολλο παραλαβής και παραδόσεως αρχαιολογικών αντικειμένων. Επιπροσθέτως, εμπεριέχεται χρηματικό βραβείο, λόγοι δημάρχου, πίνακας εικόνων με τοπικούς ευεργέτες, τετράδια σημειώσεων, χειροποίητος χάρτης και νόμισμα πεντακοσίων(500) δραχμών του έτους 1932.

Επιστολή Δημητρίου Κοβεντάρου προς τον Δήμαρχο Κοζάνης Βασίλη Ματιάκη με ημερομηνία 20/06/1964

Επιστολή του Δημητρίου Κοβεντάρου από την Βαλτιμόρη των ΗΠΑ προς τον Δήμαρχο Κοζάνης Βασίλη Ματιάκη, με ευχές για καλή επιτυχία στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης