Εμφανίζει 75142 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

57890 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης ετών 1980-1983

Αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, στοιχεία δραστηριότητας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης και της ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, καταστάσεις βιβλίων για δέσιμο, κατάλογοι βιβλίων για προμήθεια, κατάλογος βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα και μπορούν να δωρηθούν και άλλα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1980

Καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, ερωτηματολόγιο, στοιχεία δραστηριότητας δημοτικής βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, αλληλογραφία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, προκήρυξη 60ού Καλοκαιρινείου Θεατρικού Διαγωνισμού, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης αριθμ.15/1980 και άλλα έγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.
Αποτελέσματα 41 έως 50 από 75142