Εμφανίζει 75142 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

57890 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

[Κώδικας αλληλογραφίας της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης 1889-1896] [χειρόγραφο]

  • http://www.kozlib.gr/collections/view.php?id=K016
  • 1889-1896
Κώδικας με αντίγραφα αλληλογραφίας της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης κατά τα έτη 1889-1896 επί αρχιερατείας του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιου

Απόφαση συγχώνευσης Κοινωφελές Επιχείρηση

Ο φάκελος Φ04 περιέχει την απόφαση συγχώνευσης Κοινωφελές Επιχείρηση το έτος 2007-2011 και ένα cd

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Οικονομική μελέτη για τη Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης

Ο φάκελος Φ01 περιέχει την Οικονομοτεχνική μελέτη για την Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης της ΑΝΚΟ ΑΕ (Αναπτυξιακή Εταιρία Δυτικής Μακεδονίας) τους έτους 1995, πιο συγκεκριμένα μέσα στην μελέτη αναφέρονται στοιχεία αγοράς , η σκοπιμότητα , γενικά στοιχεία Σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης, διαχείριση ,προσωπικό ,οικονομικά στοιχεία και αναμενόμενα αποτελέσματα της μελέτης.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Οικονομοτεχνική μελέτη για τη σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης και ΦΕΚ ίδρυσης και συγχώνευσης κοινωφελής επιχείρησης

Το αρχειακό κουτί 08 αποτελείται από 7 Φακέλους , που περιλαμβάνουν την Οικονομοτεχνική μελέτη για τη Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης, ΦΕΚ ίδρυσης και ΦΕΚ συγχώνευσης, αποφάσεις σύστασης ή μετατροπής Δημοτικών Επιχειρήσεων , Οικονομοτεχνική μελέτη Βιωσιμότητας και σύμβαση διετούς προγράμματος δράσης Κοινωφελών Δημοτικών ή Κοινοτηκών Επιχειρήσεων του έτους 1995-2011

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Αφίσες, προγράμματα και άλλο υλικό, σχετικά με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ( Ε.ΚΕ.ΒΙ.), 1997

Στο συγκεκριμένο φάκελο περιέχονται 10 λυτά έγγραφα τα οποία στο σύνολό τους αφορούν αφίσες, προγράμματα εκδηλώσεων και διάφορα παιχνίδια σχετικά με τις ημέρες ανάγνωσης του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.), κατά την περίοδο 1997-1999 (περίπου).

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Έγγραφα σχετικά με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ( Ε.ΚΕ.ΒΙ.), 1997

Στο συγκεκριμένο φάκελο περιέχονται 34 λυτά έγγραφα τα οποία αφορούν τον προγραμματισμό των δράσεων του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.), με θέμα τη Λογοτεχνία, που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1997-1999 (περίπου)

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Έγγραφα σχετικά με το Μουσικό Θέατρο Βόλου, 1996 -1997

Στο συγκεκριμένο φάκελο περιέχονται 6λυτά έγγραφα τα οποία αφορούν προγράμματα εκδηλώσεων και το προγραμματισμό δράσεων του Κέντρου Μουσικού Θεάτρου Βόλου, κατά τη περίοδο 1996-1997

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II, 1999 - 2001

Στο συγκεκριμένο φάκελο περιέχονται 9 λυτά έγγραφα τα οποία αφορούν τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης , στη Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II κατά τη περίοδο, 1999 - 2001.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 75142