Εμφανίζει 513 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Επιστολογραφία -- Χειρόγραφα -- Κοζάνη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

67 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Προσχέδια επιστολών και ονοματική κατάσταση.

Περιλαμβάνονται διάφορα προσχέδια επιστολών και ονοματικές καταστάσεις στρατευθέντων οικογενειών του 4ου συνεργείου. Επίσης, περιέχονται διάφορα έγγραφα που αφορούν τον Ανανία Ζουρουφίδη (1943) και διαζευκτήριο έγγραφο, του έτους 1940.

Αρχείο Γεωργίου Δ. Μπιντέ (Μήκατσια)

Προικοσύμφωνα Στυλιανής Ζήση Μουράκα και Δημητρίου Γεωργίου Μπιτέ, Σουλτάνας Δημητρίου Μπιντέ και Γεωργίου Πιτλιάνγγα, Αλεξάνδρας Ναούμ Νάκα και Ιωάννη Δ. Μπετέ.
Επιστολές της τράπεζας της Αθήνας (Banque D' Athenes) προς τον κ. Jean Dimitriou Wan.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 513