Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 97 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Δημόσια διοίκηση -- Διοίκηση και οργάνωση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

3ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός 2007, του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Το Κουτί 14 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει διάφορα τεκμήρια σχετικά με τον 3ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2007, στα πλαίσια της λειτουργίας του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης. Συγκεκριμένα περιέχει την απόφαση για την βράβευση των κειμένων ,τη κατάσταση με τους διαγωνιζόμενους και κατά κύριο λόγο τα διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα. Το αρχείο του διαγωνισμού συνεχίζεται και στα 2 επόμενα κουτιά 15 και 16 του αρχείου του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

3ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός 2007, του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Το Κουτί 15 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει διάφορα τεκμήρια σχετικά με τον 3ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2007, στα πλαίσια της λειτουργίας του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης. Συγκεκριμένα περιέχει 7 διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα, μεταξύ των οποίων συλλογές ποιημάτων αλλά και πεζά.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

3ός Λογοτεχνικός διαγωνισμός 2007, του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Το Κουτί 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει διάφορα τεκμήρια σχετικά με τον 3ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2007, στα πλαίσια της λειτουργίας του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης. Συγκεκριμένα περιέχει 3 φακέλους με διάφορα δεμένα διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Έγγραφα σχετικά με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ( Ε.ΚΕ.ΒΙ.), 1997

Στο συγκεκριμένο φάκελο περιέχονται 34 λυτά έγγραφα τα οποία αφορούν τον προγραμματισμό των δράσεων του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.), με θέμα τη Λογοτεχνία, που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1997-1999 (περίπου)

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Έγγραφα σχετικά με το Μουσικό Θέατρο Βόλου, 1996 -1997

Στο συγκεκριμένο φάκελο περιέχονται 6λυτά έγγραφα τα οποία αφορούν προγράμματα εκδηλώσεων και το προγραμματισμό δράσεων του Κέντρου Μουσικού Θεάτρου Βόλου, κατά τη περίοδο 1996-1997

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αλληλογραφία, αποφάσεις, προσφορές και άλλα έγγραφα, της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ), κατά το διάστημα 1995-1997

Στο συγκεκριμένο φάκελο περιέχονται 30 λυτά έγγραφα που αφορούν αλληλογραφία, αποφάσεις, προσφορές και άλλα διάφορα έγγραφα, της Κοβενταρείου Δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης κατά τα έτη 1995 - 1997.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αλληλογραφία, μεταξύ Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 1999-2007

Στο συγκεκριμένο φάκελο περιέχονται?? λυτά έγγραφα εισερχόμενης αλληλογραφίας, μεταξύ του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά τη περίοδο 1999 - 2007.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αλληλογραφία, μεταξύ Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 2008-2010

Στο συγκεκριμένο φάκελο περιέχονται 15 λυτά έγγραφα εισερχόμενης αλληλογραφίας, μεταξύ του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά τη περίοδο 2008 - 2010

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αλληλογραφία, μεταξύ Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης και Υπουργείου Πολιτισμού , 1996 - 2008

Στο συγκεκριμένο φάκελο περιέχονται 106 λυτά έγγραφα εισερχόμενης αλληλογραφίας, μεταξύ του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης και του Υπουργείου Πολιτισμού κατά τη περίοδο 1996 - 2008

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 97