Εμφανίζει 3 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές ανώτατου επιπέδου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:
Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Αρχείο Ιστορικό Κοζάνης
Αρχείο Ιστορικό Κοζάνης
Αρχείο Νομαρχίας Καστοριάς
Αρχείο Νομαρχίας Καστοριάς