Αρχειακές συλλογές Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-KDBK (ΚΔΒΚ)

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Αρχειακές συλλογές Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Παράλληλες μορφές του ονόματος

 • ΚΔΒΚ
 • Archival Collection Koventariou Public Library of KozanI

Άλλες μορφές του ονόματος

 • Αρχειακές συλλογές ΚΒΔΚ

Τύπος

 • Δημοτικό
 • Περιφερειακό
 • Ιστορικό αρχείο

Περιοχή επαφής

 

Στεργιοπούλου , Ιωάννα. Βασική επικοινωνία

Τύπος

Βιβλιοθηκονόμος, Διευθύντρια ΚΒΔΚ

Διεύθυνση

Οδός

Κωνσταντίνου Δαβάκη 9

Τοποθεσία

Κοζάνη

Περιοχή

Κοζάνη

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

50132

Τηλέφωνο

2461049319

Fax

Email

URL

Σημείωση

 

Μαργαρίτη , Ελένη

Τύπος

Βιβλιοθηκονόμος Αν. Προϊσταμένη Αρχείων - Μουσείων και Πινακοθηκών Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Διεύθυνση

Οδός

Κωνσταντίνου Δαβάκη 9

Τοποθεσία

Περιοχή

Κοζάνη

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

50132

Τηλέφωνο

2461049319

Fax

Email

URL

Σημείωση

 

Αρσινόη Χατζηαναστασίου

Τύπος

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Βιβλιοθηκών

Διεύθυνση

Οδός

Κωνσταντίνου Δαβάκη 9

Τοποθεσία

κοζανη

Περιοχή

Κοζάνης

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

50100

Τηλέφωνο

2461049319

Fax

Email

URL

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Η ιστορία της Βιβλιοθήκης ξεκινά στο τέλος του 17ου αι., είναι συνδεδεμένη με την έναρξη και την ιστορία του Σχολείου Κοζάνης (1676/1679). Η ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης συμβαδίζει με την εδραίωση της εκπαίδευσης στην Κοζάνη και βασίστηκε για αιώνες στις δωρεές, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που είχε στη σκέψη του πληθυσμού η διάδοση της παιδείας. Από τότε και ως σήμερα η Βιβλιοθήκη εμπλουτιζόταν συνεχώς με βιβλία, που προέρχονταν κυρίως από δωρεές επισκόπων και λογίων της Κοζάνης. Έτσι, σήμερα η ΚΔΒΚ, διαθέτει, πέραν της συλλογής των βιβλίων, πλήθος παλαιών εντύπων, χειρογράφων και αρχείων. Η βιβλιοθήκη διασώζει όλη την οικονομική, κοινωνική και πνευματική ιστορία της Κοζάνης και του δυτικομακεδονικού χώρου στα αρχεία της, από το 1745 κ.ε., έχει επίσης χειρόγραφα, τα παλαιότερα από το 11ο αιώνα, τα οποία κυρίως αντικατοπτρίζουν την εκπαιδευτική ανάπτυξη και εξέλιξη από το 1700 ως σήμερα. Επίσης, διαθέτει αυτόγραφα έργων και αρχεία από σημαντικούς λογίους του Νέου Ελληνισμού. Οι συλλογές της ΚΔΒΚ, αποτελούνται από τη σύγχρονη συλλογή (μετά το 1912), και από την ιστορική συλλογή: α) χειρόγραφα, β) εκδόσεις από το 1494- 1912, γ) κώδικες και λυτά έγγραφα, δ) εφημερίδες - περιοδικά ε) αρχαιολογική συλλογή, στ) βιβλιοθήκη Ψαριανού, ζ) Συλλογή φωτογραφιών, καθώς και σημαντική συλλογή χαρτών.
Από το 1985 αποτελεί ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης και Διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο, από το 1995 έως το 2011 υποστηρίχθηκε από το Ινστιτούτο βιβλίου και ανάγνωσης.Τον Οκτώβριο του 2018 εγκαινιάστηκε το νέο σύγχρονο κτήριο, αντάξιο των συλλογών της.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομός Κοζάνης , Κοζάνη.
Διεύθυνση : Κωνσταντίνου Δαβάκη 9
ΤΚ. 50132

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

ISDIAH 5.3

Διοικητική δομή

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Υπηρεσίες της Κ.Δ.Β.Κ. οργανώνονται σε Διεύθυνση
διαρθρωμένη στις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου (πίνακας οργανογράμματος στην τελευταία σελίδα).
1) Αυτοτελές Γραφείο Διοίκησης − Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
2) Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού – Οργάνωσης
3) Τμήμα Βιβλιοθηκών
Α. Γραφείο Κεντρικής βιβλιοθήκης Κοζάνης
Β. Γραφείο Βιβλιοθηκών περιοχής Ελίμειας − Αιανής
Γ. Γραφείο Βιβλιοθηκών περιοχής Ελλησπόντου − Δ. Υψηλάντου
4) Τμήμα Αρχείων, Μουσείων και Πινακοθηκών

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Κτίρια

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, εκθεσιακούς χώρους, παιδική βιβλιοθήκη, αναγνωστήρια, τμήμα δανεισμού, αίθουσες παλαιτύπων και αρχείων, αμφιθέατρο, γραφεία, χώρους εργαστηρίων, χώρους συνάντησης και αναψυχής.

Συλλογές

Η ιστορία της Βιβλιοθήκης ξεκινά στο τέλος του 17ου αι., είναι συνδεδεμένη με την έναρξη και την ιστορία του Σχολείου Κοζάνης (1676/1679). Η ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης συμβαδίζει με την εδραίωση της εκπαίδευσης στην Κοζάνη και βασίστηκε για αιώνες στις δωρεές, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που είχε στη σκέψη του πληθυσμού η διάδοση της παιδείας. Από τότε και ως σήμερα η Βιβλιοθήκη εμπλουτιζόταν συνεχώς με βιβλία, που προέρχονταν κυρίως από δωρεές επισκόπων και λογίων της Κοζάνης.
Στις συλλογές της ΚΔΒΚ, περιλαμβάνονται:
1. Η σύγχρονη συλλογή (εκδόσεις μετά την απελευθέρωσή της, το 1912)
2. Χειρόγραφα
3. Παλιά έντυπα (εκδόσεις από το 1494-1912)
4. Λυτά έγγραφα
5. Αρχαιολογική συλλογή
6. Βιβλιοθήκη Ψαριανού
7. Χάρτες
8. Φωτογραφίες
• Στα αρχεία της συμπεριλαμβάνονται κώδικες και λυτά αρχειακά έγγραφα που περιέχουν εκκλησιαστικά, διοικητικά, δικαστικά αλλά και εκπαιδευτικά έγγραφα από το 1745 κ.ε, Σημαντικά τμήματα αποτελούν: το Αρχείο της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, το Αρχείο Δήμου Κοζάνης, το Αρχείο Νομαρχίας Κοζάνης, το Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης, το Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, το Αρχείο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, σημαντικά αρχεία που προστέθηκαν πρόσφατα είναι του Γεωργίου Λυριτζή και του Βασιλείου Φόρη. Συμπληρωματικά των εγγράφων υπάρχουν αποκόμματα εφημερίδων, προσωπικά αντικείμενα, ανάτυπα, φωτογραφίες κλπ τα οποία εξηγούν τον τρόπο σκέψης του συλλογέα και της εποχής του.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Για την περιγραφή του ιστορικού αρχείου χρησιμοποιείται το αρχειακό πρότυπο ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄ και το λογισμικό ΑΤΟΜ. Ενώ για τη σύγχρονη έντυπη συλλογή χρησιμοποιείται το λογισμικό KOHA και το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα DEWEY.

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή : 8:00 πμ.-8:00 μμ.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Συνθήκες προσπέλασης

Το κτίριο της βιβλιοθήκης είναι σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες των επισκεπτών - χρηστών ως προς την εξυπηρέτηση αλλά και τη μετακίνησή τους στο χώρο. Περιλαμβάνει ράμπα για χρήστες με κινητικές δυσκολίες και ανελκυστήρα για εύκολη πρόσβαση σε κάθε επίπεδό της.

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Η ιστορική συλλογή της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λυτών αρχειακών εγγράφων και δεμένων κωδίκων, τα οποία μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την καθημερινότητα της Κοζάνης επί Τουρκοκρατίας. Περιέχει εκκλησιαστικά, διοικητικά, δικαστικά αλλά και εκπαιδευτικά έγγραφα. Παράλληλα, το σύγχρονο αρχείο της Βιβλιοθήκης χωρίζεται σε δύο τμήματα: του Δήμου και της Νομαρχίας, στα οποία περιέχεται ολόκληρη η ιστορία της Κοζάνης αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς έδρα της ήταν η Κοζάνη. Στο ιστορικό αυτό τμήμα, περιέχονται συλλογές χειρόγραφων αλλά και δακτυλογραφημένων κειμένων από σημαντικές προσωπικότητες της περιοχής. Επίσης, υπάρχουν αποκόμματα εφημερίδων, προσωπικά αντικείμενα, ανάτυπα, φωτογραφίες και μικροφίλμ τα οποία εξηγούν τον τρόπο σκέψης του έκαστου σημαντικού προσώπου. Παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής της ΚΔΒΚ αποτελεί το σύγχρονο κομμάτι της, δηλαδή τεκμήρια που έχουν εκδοθεί μετά την απελευθέρωσή της, το 1912. Οι συλλογές της, μετά το 1912, οργανώνονται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, καλύπτουν αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της γνώσης και εμπλουτίζονται συνεχώς για να ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών της. Και επειδή το σύγχρονο συνάδει σήμερα με την τεχνολογία εδώ συμπεριλαμβάνονται εκτός από το έντυπο υλικό, cds, dvds και μια σημαντική ψηφιακή συλλογή. Για την ηλεκτρονική επεξεργασία και καταχώρηση του υλικού της η ΚΔΒΚ χρησιμοποιεί το πρόγραμμα KOHA. Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ιστορικό τμήμα της ΚΔΒΚ αποτελεί τον θησαυρό του τόπου μας, έχοντας στόχο να ενώνει το παρελθόν με το παρόν μέσω ενός τεκμηρίου αλλά και να συνεχίζει την ιστορία της Κοζάνης.

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

GR-KDBK

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

ΚΔΒΚ

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Για την περιγραφή του ιστορικού αρχείου χρησιμοποιείται το αρχειακό πρότυπο ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄ και το λογισμικό ΑΤΟΜ. Ενώ για τη σύγχρονη έντυπη συλλογή χρησιμοποιείται το λογισμικό KOHA και το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα DEWEY .

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Σχέδιο

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ελάχιστο

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

05-09-2019.

Γλώσσα(ες)

 • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

 • Ελληνικό

Πηγές

kozlib.gr

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Η περιγραφή έγινε από την Ελένη Μαργαρίτη

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

 • Επικοινωνία (Thematic area)
 • Επιστήμη και Τεχνολογία (Thematic area)
 • Θρησκεία (Thematic area)
 • Οικογενειακή / Οικιακή ζωή (Thematic area)
 • Πληθυσμός (Thematic area)
 • Πολιτική και Διακυβέρνηση (Thematic area)
 • Στρατιωτικά (Thematic area)
 • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Κωνσταντίνου Δαβάκη 9
Κοζάνη, Κοζάνη
GR 50132