28η Οκτωβρίου 1940 -- Εορτασμοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

28η Οκτωβρίου 1940 -- Εορτασμοί

Equivalent terms

28η Οκτωβρίου 1940 -- Εορτασμοί

Σχετικοί όροι

28η Οκτωβρίου 1940 -- Εορτασμοί

5 Αρχειακή περιγραφή results for 28η Οκτωβρίου 1940 -- Εορτασμοί

5 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης της περιόδου 1847-1910. Επιστολές, αγγελίες, ανακοινώσεις, προγράμματα , προσκλήσεις.

Ο Φ01 αποτελεί μέρος του Αρχειακού Κουτιού ΚΤ132 και περιλαμβάνει έγγραφα από το αρχείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης της περιόδου 1847-1910. Τα περισσότερα αφορούν σε Επιστολές προς τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης. Την περίοδο 1847-1910 διατελέσαντες Μητροπολίτες Σερβίων και Κοζάνης ήταν οι Βενιαμίν Καρίπογλου (1818-1850), ο Ευγένιος Πατέρας (1849-1882), ο Κωνστάντιος Ματουλόπουλος (1889-1892 & 1894-1910) και ο Γεράσιμος Τανταλίδης (1892-1893). Ειδικότερα ο Φ1 περιέχει διάφορες αγγελίες εκδόσεων καθώς και αγγελίες θανάτων, προγράμματα και προσκλήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του φακέλου καταλαμβάνουν οι αγγελίες εκδόσεων.
Οι αγγελίες εκδόσεων βιβλίων ήταν μια συνηθισμένη πρακτική στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και αφορούσε στον τρόπο διακίνησης του βιβλίου από τον συγγραφέα καθώς αυτός επωμιζόταν και το ρόλο του εκδότη. Όταν ο συγγραφέας δεν είχε εξασφαλίσει τα έξοδα για την έκδοση του βιβλίου του με άλλο τρόπο κατέφευγε στην έκδοση ενός μονόφυλλου συνήθως φυλλαδίου, με το οποίο ανήγγειλε την μελλοντική του έκδοση με μία συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου της και κάποια στοιχεία σχετικά με την έκταση, τιμή, τρόπο και χρόνο προμήθειας του βιβλίου από τους συνδρομητές. Τα φυλλάδια στέλνονταν από τον συγγραφέα σε διάφορα πρόσωπα με αίτημα να εγγραφούν συνδρομητές για το υπό έκδοση βιβλίο. Οι πιθανοί συνδρομητές είχαν την ευχέρεια να σημειώσουν εκεί το όνομα και τον αριθμό αντιτύπων που επιθυμούσαν και να επιστρέψουν την αγγελία στον συγγραφέα ή εκπρόσωπό του.
Όσον αφορά τις προσκλήσεις που περιέχονται στον εν λόγω φάκελο, πρόκειται για προσκλήσεις εκδηλώσεων κυρίως Συλλόγων για εορτασμό επετείων και για παρουσία των μελών τους σε συνεδριάσεις, συνελεύσεις κτλ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ονόματα κάποιων Συλλόγων όπως τον Παμμακεδονικό Σύλλογο Αθηνών, τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Φαναρίου, την Εταιρεία Μεσαιωνικών Ερευνών, τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων κτλ.
Τα προγράμματα είναι κυρίως Ωρολόγια προγράμματα Ακολουθιών, Πρόγραμμα εξετάσεων του Ζάππειου Παρθεναγωγείου κτλ.
Ξεχωρίζουμε κάποια έγγραφα που έχουν σημαντική αξία για την ιστορία της Κοζάνης
Λ25779 Αγγελία σχετικά με τη λειτουργία του Βαλταδώρειου Γυμνασίου Κοζάνης, έτους 1902