Λόγος

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Λόγος

Equivalent terms

Λόγος

Associated terms

Λόγος

2 Archival description results for Λόγος

2 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα περί Μαμάτσειου Νοσοκομείου

Περιέχει λόγο του κ. Θεόδωρου Α. Τάνη στα εγκαίνια του Μαμάτσειου Νοσοκομείου και αναγγελία βραβεύσεως του Κωνσταντίνου Μαμάτσιου (1963). Επιστολή του κ. Δημήτριου Τέρπου (Δήμαρχος Κοζάνης) προς την εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης σχετικά με την ίδρυση του Νοσοκομείου Κοζάνης.

Ανακοίνωση - Λόγος από τον Δήμαρχο Αστέριο Τέρπου προς τους πολίτες της Κοζάνης

Γίνεται αναφορά σε διάφορα σημαντικά ζητήματα που αφορούσαν στην πόλη της Κοζάνης όπως την ύδρευση, τη διαμόρφωση της Κεντρικής πλατείας, του Ηλεκτροφωτισμού

Untitled