Λόγος επιτάφιος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Λόγος επιτάφιος

Equivalent terms

Λόγος επιτάφιος

Σχετικοί όροι

Λόγος επιτάφιος

1 Αρχειακή περιγραφή results for Λόγος επιτάφιος

1 results directly related Exclude narrower terms

Λόγος επιτάφιος του Ιωάννη Σιώπη για τον θάνατο του Μητροπολίτη Σέρβιων και Κοζάνης Κωνστάντιου

Λόγος επιτάφιος του Ιωάννη Σιώπη για τον θάνατο του Μητροπολίτη Σέρβιων και Κοζάνης Κωνστάντιου.
(Αντίγραφα)