Λογοτεχνικά κείμενα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Λογοτεχνικά κείμενα

Equivalent terms

Λογοτεχνικά κείμενα

Σχετικοί όροι

Λογοτεχνικά κείμενα

11 Αρχειακή περιγραφή results for Λογοτεχνικά κείμενα

11 results directly related Exclude narrower terms

3ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός 2007, του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Το Κουτί 14 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει διάφορα τεκμήρια σχετικά με τον 3ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2007, στα πλαίσια της λειτουργίας του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης. Συγκεκριμένα περιέχει την απόφαση για την βράβευση των κειμένων ,τη κατάσταση με τους διαγωνιζόμενους και κατά κύριο λόγο τα διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα. Το αρχείο του διαγωνισμού συνεχίζεται και στα 2 επόμενα κουτιά 15 και 16 του αρχείου του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

3ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός 2007, του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Το Κουτί 15 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει διάφορα τεκμήρια σχετικά με τον 3ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2007, στα πλαίσια της λειτουργίας του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης. Συγκεκριμένα περιέχει 7 διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα, μεταξύ των οποίων συλλογές ποιημάτων αλλά και πεζά.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

3ός Λογοτεχνικός διαγωνισμός 2007, του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Το Κουτί 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει διάφορα τεκμήρια σχετικά με τον 3ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2007, στα πλαίσια της λειτουργίας του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης. Συγκεκριμένα περιέχει 3 φακέλους με διάφορα δεμένα διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Απόφαση βράβευσης και συλλογή διαγωνιζόμενων πεζών και ποιημάτων

Στο φάκελο 1 του αρχειακού κουτιού 14, του αρχείου Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ), περιέχονται 27 λυτά έγγραφα. Συγκεκριμένα βρίσκεται η απόφαση του κ. Μιχάλη Πιτένη, σχετικά με τη βράβευση των διαγωνιζόμενων λογοτεχνικών κειμένων στο 3ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό που διεξήχθη το 2007 , από το Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης. επίσης περιέχεται η κατάσταση των διαγωνιζόμενων υποψηφίων. Ο συγκεκριμένος φάκελος περιέχει στο μεγαλύτερο μέρος του διάφορα διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα, πεζά και ποιήματα.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Δύο διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα για τον 3ο Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Κοζάνης

Στο φάκελο 2 του αρχειακού κουτιού 16, του αρχείου Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ), περιέχονται 2 έργα. Συγκεκριμένα περιέχονται τα έργα "Το έπος της Κατσαφερίννας" και "Κατσαφερίννα : κραυγή μέσα απ' τους αιώνες". Και τα δύο έργα είναι δεμένα με πλαστικό εξώφυλλο.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Δύο διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα για τον 3ο Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Κοζάνης

Στο φάκελο 3 του αρχειακού κουτιού 16, του αρχείου Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ), περιέχονται 2 έργα. Συγκεκριμένα περιέχονται τα έργα "Ο Νεομάρτυς Άγιος Γεώργιος" και το έργο "7.00 με 7.15" του Νικηφόρου Γεωργίου:Και τα δύο έργα είναι δεμένα με πλαστικό εξώφυλλο.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Δύο διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα του 3ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Κοζάνης

Στο φάκελο 2 του αρχειακού κουτιού 14, του αρχείου Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ), περιέχονται 2 λυτά έγγραφα. Συγκεκριμένα ένα μυθιστόρημα με τίτλο "Εισπνοή" της συγγραφέα Ζαβρού Μαράνα με παρατσούκλι Λάχεση. Επίσης περιέχεται και ένα μυθηστόρημα με τίτλο "Στην πόλη χωρίς ιστορία" της συγγραφέα Κατερίνα Μ. Μάτσιου με παρατσούκλι Ονείρων Ελπίδα.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Πέντε διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα για τον 3ο Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Κοζάνης

Στο φάκελο 1 του αρχειακού κουτιού 16, του αρχείου Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ), περιέχονται 5 έργα. Συγκεκριμένα περιέχονται τα έργα "Μάνα, χρυσό όνομα", "Νεομάρτυρας Άγιος Γεώργιος", "Ο ήρωας Μαουί" με δύο αντίγραφα, και "Το γκρίζο Λιοντάρι"

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Τέσσερα διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα για τον 3ο Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Κοζάνης

Στο φάκελο 2 του αρχειακού κουτιού 15, του αρχείου Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ), περιέχονται 4 λογοτεχνικά έργα. Συγκεκριμένα δύο συλλογές κειμένων "Ελλάδα- Ειρήνη" , μια συλλογή "Το Δόκανο" και ένα ακόμη άτιτλο δεμένο κείμενο.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Τρία διαγωνιζόμενα λογοτεχνικά κείμενα του 3ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Κοζάνης

Στο φάκελο 3 του αρχειακού κουτιού 14, του αρχείου Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ), περιέχονται 3 λυτά έγγραφα. Συγκεκριμένα δύο λογοτεχνικά κείμενα με τίτλους "Edernata έτος 2012'' και "Κατάθεση" του συγγραφέα Τζέλιου Δημήτριου με παρατσούκλι "Εδέρ και ένα της συγγραφέα Καίτη Π. Ηλιοπούλου, με τίτλο "Το Πεπρωμένο" και παρατσούκλι Ξένους Ξένιζε Περίανδρος. Και τα τρία κείμενα είναι διαγωνιζόμενα στον <λογοτεχνικό διαγωνισμό.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 11