Λόγος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Λόγος

Equivalent terms

Λόγος

Σχετικοί όροι

Λόγος

1 Αρχειακή περιγραφή results for Λόγος

1 results directly related Exclude narrower terms

Ανακοίνωση - Λόγος από τον Δήμαρχο Αστέριο Τέρπου προς τους πολίτες της Κοζάνης

Γίνεται αναφορά σε διάφορα σημαντικά ζητήματα που αφορούσαν στην πόλη της Κοζάνης όπως την ύδρευση, τη διαμόρφωση της Κεντρικής πλατείας, του Ηλεκτροφωτισμού

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης