Λόγος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Λόγος

Equivalent terms

Λόγος

Σχετικοί όροι

Λόγος

1 Αρχειακή περιγραφή results for Λόγος

1 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα περί Μαμάτσειου Νοσοκομείου

Περιέχει λόγο του κ. Θεόδωρου Α. Τάνη στα εγκαίνια του Μαμάτσειου Νοσοκομείου και αναγγελία βραβεύσεως του Κωνσταντίνου Μαμάτσιου (1963). Επιστολή του κ. Δημήτριου Τέρπου (Δήμαρχος Κοζάνης) προς την εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης σχετικά με την ίδρυση του Νοσοκομείου Κοζάνης.