Εμφανίζει 75142 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

57890 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Αλληλογραφία και αιτήσεις

Περιλαμβάνονται χειρόγραφες αιτήσεις, αναφορές, ανοικτές επιστολές και υπομνήματα. Επίσης, περιέχονται, χειρόγραφες διαμαρτυρίες διαφόρων κοινοτήτων και συνοικισμών ιδιωτών προς τον Γενικό Διοικητή της Δυτικής Μακεδονίας του έτους 1945.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 75142