Άργος Ορεστικό (Καστοριά) -- Αρχεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άργος Ορεστικό (Καστοριά) -- Αρχεία

Equivalent terms

Άργος Ορεστικό (Καστοριά) -- Αρχεία

Σχετικοί όροι

Άργος Ορεστικό (Καστοριά) -- Αρχεία

4 Αρχειακή περιγραφή results for Άργος Ορεστικό (Καστοριά) -- Αρχεία

4 results directly related Exclude narrower terms

Διάφορα έγγραφα από τη Νομαρχία Καστοριάς

Περιλαμβάνονται χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα έγγραφα από εκθέσεις και επιθεωρήσεις των γραφείων Καστοριάς, Κορεστίων, Νεστορίου, Κλεισούρας, Βογατσικού, Αργους Ορεστικού και Κορησσού των ετών 1959-1963.

Διάφορα έγγραφα Νομαρχίας Καστοριας

Περιλαμβάνονται δακτυλογραφημένες εκθέσεις επιθεωρήσεως των Κορεστίων, Κλεισούρας, Κορησσού, Άργος Ορεστικού και Βογατσικού. Επίσης, περιέχονται επιστολές προς τη Νομαρχία Καστοριάς, ειδική έκθεση σχετικά με την κατάσταση προσωπικού του ταμείου Νεστορίου, πίνακας αυτούσιων παρακαταθηκών και έκθεση κοινοτικών και αγροτικών ιατρών και κοινοτικών υγειονομικών σταθμών και κρατικών νοσοκομείων νομού Κοζάνης και Καστοριάς.

Εκθέσεις επιθεωρήσεως Νομαρχίας Καστοριάς

Περιλαμβάνονται δακτυλογραφημένες εκθέσεις επιθεωρήσεως Νομαρχίας Καστοριάς, γραφείο Κορησσού, γραφείο Άργος Ορεστικού, γραφείο Βογατσικού και γραφείο Νεστορίου.

Εκθέσεις επιθεωρήσεως Νομαρχίας Καστοριάς

Δακτυλογραφημένες εκθέσεις επιθεωρήσεως του γραφείου Βογατσικού, του γραφείου Άργος Ορεστικού, της διευθύνσεως Καστοριάς και των αθλητικών σωματείων.