Άγιοι Τόποι -- Περιγραφή και ταξίδια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιοι Τόποι -- Περιγραφή και ταξίδια

Equivalent terms

Άγιοι Τόποι -- Περιγραφή και ταξίδια

Σχετικοί όροι

Άγιοι Τόποι -- Περιγραφή και ταξίδια

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιοι Τόποι -- Περιγραφή και ταξίδια

2 results directly related Exclude narrower terms

Προσκυνητάριον

Προσκυνητάριον της Αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Συντεθέν μεν παρά τω Πανοσιωλογιωτάτον Αγίω Καμαράδη τω Παναγίον και Ζωοδόχου Τάφου Κυρίου Χρυσάνθου τω εν προύσης Αφιερωθέν δε παρ' αυτής τω Μακαριωτάτω, Θειοτ΄ΤΩ Κι αγιοτάτω πατρί και πατριάρχη της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Κυρίω Αβράμιω. Ου τοις αναλώμασιν εξεδόθη επιστασία Δημητρίου Φρονίμου αζπζ', εν Βιέννη της Αυστρίας, 1787 παρά Ιωσήπου του Βαωμαυστερω.

Φωτογραφικό υλικό σχετικά με την οικογένεια Τσουμή - Κωνσταντίνου

Το δωδέκατο κουτί περιέχει 2 φακέλους με 3 φωτογραφίες σε κορνίζες που χρονολογούνται γύρω στο 1920, που φέρουν σημειώσεις σχετικά με τις φωτογραφίες καθώς και 2 φακέλους με αρνητικά φωτογραφιών που απεικονίζουν σημεία από τις περιοχές, Άγιο Όρος, Μετέωρα, Καλαμπάκα, Ιερουσαλήμ, Μονή του όρους Σινά, Χεβρόν, Κουμράν, Άγιοι Τόποι, Βηθλεέμ και Ιεριχώ.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης