Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Equivalent terms

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Σχετικοί όροι

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

2 Αρχειακή περιγραφή results for Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

2 results directly related Exclude narrower terms

Επιστολές που αφορούν σε εκκλησιαστικά θέματα ετών 1779-1785

Περιλαμβάνεται χειρόγραφο συμφωνητικό γράμμα Θεσσαλονικέων και αναφορά Επισκόπων και οφφικιούχων της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορες επιστολές εκκλησιαστικού περιεχομένου, σχετικά με τον Θεόφιλο Καμπανίας, κατά τα έτη 1779-1783.