Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Equivalent terms

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Σχετικοί όροι

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

1 Αρχειακή περιγραφή results for Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

1 results directly related Exclude narrower terms

Συγχαρητήριες επιστολές προς τον Θεόφιλο για την εκλογή του ως Επίσκοπου Σερβίων και Κοζάνης το έτος 1785

Ο φάκελος Φ02 περιέχει συγχαρητήριες επιστολές προς τον Θεόφιλο Επίσκοπο Σερβίων και Κοζάνης 1785-1811 από διάφορους αποστολείς. Οι περισσότερες επιστολές φέρουν ως ημερομηνία το Μαΐο του 1785. Αναλυτικότερα:
Λ51472 : Επιστολή Γεωργίου Σακελλάριου
Λ51473 : Επιστολή Ιωάσαφ Βατοπαιδινού
Λ51474: Επιστολή Οικονόμου Βοδενών Ιωάννου
Λ51475 : Επιστολή Δημητρίου Οικονόμου
Λ51476 : Επιστολή με σκίσιμο στο σημείο του ονόματος αποστολέα, διακρίνεται μόνο "ο μούμος κ" και από κάτω "ο μίχα" (αχρονολόγητο)
Λ51477 : Επιστολή από τα Σέρβια υπογεγραμμένη από τον πρωτόπαπα Δήμκο και λοιπούς ιερείς και από τον Μανώλη Δημητρίου και λοιπούς συμπολίτες
Λ51478 : Επιστολή του Ιερισσού και Αγίου Όρους Γερασίμου
Λ51479 : Επιστολή Ιωάννου Μπεκέλλα
Λ51480 : Επιστολή Χ΄Λωΐζου
Λ51481 : Επιστολή του Λογοθέτου Κοζάνης
Λ51482 : Επιστολή του εν Σερβίοις Λογοθέτου Δήμκου Αλεξίου
Λ51483 : Επιστολή Κων/τίνου Θεολόγη
Λ51484 : Επιστολή Κων/νου Στεφανίδου
Λ51485 : Επιστολή Ιωάσαφ Βατοπαιδινού
Λ51486 : Επιστολή Λάτζκου Δήμου
Λ51487 :Επιστολή διαφόρων Κοζανιτών. Υπογράφουν οι : Σακελλάριος Γεώργιος ιερεύς, Σακελλίου Δημήτριος ιερεύς , Πρωτοπαπάς Γεώργιος ιερεύς, Δευτερεύων Μανουήλ ιερεύς, Ρούσης ιερεύς, Μιχαήλ ιερεύς, Αθανάσιος ιερεύς, Μίσιος ιερεύς, Πούλιος ιερεύς, Λογοθέτης Ιωάννης, Ρούσης Μίσιου, Ρουσάκης Κοντορούση, Γεώργιος Αγόρα, Λάτζκος Δίμο, Χρίστους Πλατόνις, Νάννος Στινούλη, Γεώργιος Μιχαήλ, Μάρκος Ζίση, Γηάνης Ζήσι, Γεώργης Θεωδόρου, Νικολάκης Χ΄Γεοργάκη, Γεόργης Μανόλη, Δημήτριος Μιχαήλ, Γιάνις Πανάγιος, Δήμως Γεωργίου, Γεώργης Λάτζκου, Μιχάλης Τζώτζι, Γιάννης Χαρίσι, Μάρκος Παπαστάμου
Λ51488 : Επιστολή ιερέως Μανουήλ από Κοζάνη
Λ51489 : Επιστολή Νάννου Στινούλη
Λ51490 : Επιστολή του Καμπανίας Θεοφίλου
Λ51491 : Επιστολή Ιωάννου Κεχαγιόγλου
Λ51492 : Επιστολή του Βοδενών Μελετίου
Λ51493 : Επιστολή του Προηγουμένου Χ΄΄Ρωμανού
Λ51494 : Επιστολή του Μογλενών (;) Αθανασίου
Λ51495 : Επιστολή Δημητρίου Μπεκέλλα