Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Equivalent terms

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Σχετικοί όροι

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

14 Αρχειακή περιγραφή results for Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

14 results directly related Exclude narrower terms

Βεράτιο διορισμού του μητροπολίτη Κωνστάντιου στη μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης

Βεράτιο διορισμού του μητροπολίτη Κωνστάντιου, πρώην Αργυροκάστρου , στη μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης μετά από παραίτηση του Γρηγόριου.
Verso: (πρώτη σειρά) Υψηλό βεράτιο της μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, (δεύτερη σειρά) Καταχωρήθηκε στο βιβλίο του διοικητικού συμβουλίου των Σερβίων (Σαλακίδης, 2004, σ. 261)
Μετάφραση του εγγράφου Λ28 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 57-61 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Διαταγή για τον διορισμό του κληρικού Ευγένιου ως επισκόπου Σερβίων και Κοζάνης που περιέχει τις απαραίτητες ρήτρες βερατίου ώστε να ενεργεί όπως ορίζεται

Διαταγή με την οποία ο κληρικός Ευγένιος ορίζεται επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης. Περιέχονται οι ρήτρες του μητροπολιτικού βερατίου (προφανώς του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης)
Verso : (Λείπει ολόκληρο το πάνω μέρος του εγγράφου , ο τουγράς και οι πρώτες σειρές . Και από το σωζόμενο έγγραφο λείπει το πάνω αριστερό μέρος) : Σουλτανικόν μπεράτι του Επισκόπου Κοζάνης Ευγενίου 1849-1265 τουρκιστί (Σαλακίδης, 2004, σ.240)
Μετάφραση του εγγράφου Λ16 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 49-56 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Επισκοπικά και μητροπολιτικά διοριστήρια έγγραφα

Ο φάκελος Φ01 περιέχει φιρμάνια/διαταγές σχετικά με διορισμούς κληρικών ως Επισκόπων Σερβίων και Κοζάνης , στα οποία περιέχονται οι ρήτρες βερατίου που δόθηκαν στους Μητροπολίτες ούτως ώστε βάσει αυτών να ενεργούν οι επίσκοποι ως αντιπρόσωποί τους.
Το Λ28 πρόκειται για βεράτιο διορισμού Μητροπολίτη στη θέση άλλου Μητροπολίτη.
Μετάφραση των εγγράφων με αναγνωριστικά Λ3, Λ8, Λ14, Λ16, Λ28 διαθέσιμη αναλυτικά: Λ3 (σελ.23-31), Λ8 (σελ.32-40), Λ14 (σελ.41- 48), Λ16 (σελ. 49-56), Λ28 (σελ. 57-61) στο βιβλίο του Γεωργίου Σαλακίδη "Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)''

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Επιστολές που αφορούν σε εκκλησιαστικά θέματα ετών 1779-1785

Περιλαμβάνεται χειρόγραφο συμφωνητικό γράμμα Θεσσαλονικέων και αναφορά Επισκόπων και οφφικιούχων της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορες επιστολές εκκλησιαστικού περιεχομένου, σχετικά με τον Θεόφιλο Καμπανίας, κατά τα έτη 1779-1783.

Πατριαρχικά, επισκοπικά και διάφορα έγγραφα ετών 1676-1876

Το Αρχειακό Κουτί ΚΤ39 αποτελείται από 8 φακέλους οι οποίοι περιέχουν 20 λυτά έγγραφα.
Φ01 : Έγγραφα που εκδόθηκαν υπό Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιωσήφ σχετικά με τον ορισμό του Βενιαμίν ως Επισκόπου Σερβίων και Κοζάνης (2 λυτά έγγραφα)
Φ02 : Έγγραφα του Πατριάρχου Κων/πόλεως Ιωακείμ του έτους 1849 σχετικά με την παραίτηση του Βενιαμίν και την εκλογή του Ευγενίου ως Επισκόπου Σερβίων και Κοζάνης (3 λυτά έγγραφα)
Φ03 : Έγγραφα του Πατριάρχου Κων/πόλεως Ανθίμου (6 λυτά έγγραφα)
Φ04 : Αναφορές κατοίκων της περιοχής Κοζάνης (2 λυτά έγγραφα)
Φ05 : Συμφωνητικά κατοίκων για παραχώρηση εδαφών (2 λυτά έγγραφα)
Φ06 : Έγγραφα σχετικά με βυρσοδεψία (2 λυτά έγγραφα)
Φ07 : Προικοσύμφωνο
Φ08 : Δύο Πατριαρχικά σιγίλλια του Διονυσίου του Δ' (1676) και Γρηγορίου του Ε' (1798)

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Συγχαρητήριες επιστολές προς τον Θεόφιλο για την εκλογή του ως Επίσκοπου Σερβίων και Κοζάνης το έτος 1785

Ο φάκελος Φ02 περιέχει συγχαρητήριες επιστολές προς τον Θεόφιλο Επίσκοπο Σερβίων και Κοζάνης 1785-1811 από διάφορους αποστολείς. Οι περισσότερες επιστολές φέρουν ως ημερομηνία το Μαΐο του 1785. Αναλυτικότερα:
Λ51472 : Επιστολή Γεωργίου Σακελλάριου
Λ51473 : Επιστολή Ιωάσαφ Βατοπαιδινού
Λ51474: Επιστολή Οικονόμου Βοδενών Ιωάννου
Λ51475 : Επιστολή Δημητρίου Οικονόμου
Λ51476 : Επιστολή με σκίσιμο στο σημείο του ονόματος αποστολέα, διακρίνεται μόνο "ο μούμος κ" και από κάτω "ο μίχα" (αχρονολόγητο)
Λ51477 : Επιστολή από τα Σέρβια υπογεγραμμένη από τον πρωτόπαπα Δήμκο και λοιπούς ιερείς και από τον Μανώλη Δημητρίου και λοιπούς συμπολίτες
Λ51478 : Επιστολή του Ιερισσού και Αγίου Όρους Γερασίμου
Λ51479 : Επιστολή Ιωάννου Μπεκέλλα
Λ51480 : Επιστολή Χ΄Λωΐζου
Λ51481 : Επιστολή του Λογοθέτου Κοζάνης
Λ51482 : Επιστολή του εν Σερβίοις Λογοθέτου Δήμκου Αλεξίου
Λ51483 : Επιστολή Κων/τίνου Θεολόγη
Λ51484 : Επιστολή Κων/νου Στεφανίδου
Λ51485 : Επιστολή Ιωάσαφ Βατοπαιδινού
Λ51486 : Επιστολή Λάτζκου Δήμου
Λ51487 :Επιστολή διαφόρων Κοζανιτών. Υπογράφουν οι : Σακελλάριος Γεώργιος ιερεύς, Σακελλίου Δημήτριος ιερεύς , Πρωτοπαπάς Γεώργιος ιερεύς, Δευτερεύων Μανουήλ ιερεύς, Ρούσης ιερεύς, Μιχαήλ ιερεύς, Αθανάσιος ιερεύς, Μίσιος ιερεύς, Πούλιος ιερεύς, Λογοθέτης Ιωάννης, Ρούσης Μίσιου, Ρουσάκης Κοντορούση, Γεώργιος Αγόρα, Λάτζκος Δίμο, Χρίστους Πλατόνις, Νάννος Στινούλη, Γεώργιος Μιχαήλ, Μάρκος Ζίση, Γηάνης Ζήσι, Γεώργης Θεωδόρου, Νικολάκης Χ΄Γεοργάκη, Γεόργης Μανόλη, Δημήτριος Μιχαήλ, Γιάνις Πανάγιος, Δήμως Γεωργίου, Γεώργης Λάτζκου, Μιχάλης Τζώτζι, Γιάννης Χαρίσι, Μάρκος Παπαστάμου
Λ51488 : Επιστολή ιερέως Μανουήλ από Κοζάνη
Λ51489 : Επιστολή Νάννου Στινούλη
Λ51490 : Επιστολή του Καμπανίας Θεοφίλου
Λ51491 : Επιστολή Ιωάννου Κεχαγιόγλου
Λ51492 : Επιστολή του Βοδενών Μελετίου
Λ51493 : Επιστολή του Προηγουμένου Χ΄΄Ρωμανού
Λ51494 : Επιστολή του Μογλενών (;) Αθανασίου
Λ51495 : Επιστολή Δημητρίου Μπεκέλλα
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 14