Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Equivalent terms

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Σχετικοί όροι

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

1 Αρχειακή περιγραφή results for Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

1 results directly related Exclude narrower terms

Επισκοπικά και μητροπολιτικά διοριστήρια έγγραφα

Ο φάκελος Φ01 περιέχει φιρμάνια/διαταγές σχετικά με διορισμούς κληρικών ως Επισκόπων Σερβίων και Κοζάνης , στα οποία περιέχονται οι ρήτρες βερατίου που δόθηκαν στους Μητροπολίτες ούτως ώστε βάσει αυτών να ενεργούν οι επίσκοποι ως αντιπρόσωποί τους.
Το Λ28 πρόκειται για βεράτιο διορισμού Μητροπολίτη στη θέση άλλου Μητροπολίτη.
Μετάφραση των εγγράφων με αναγνωριστικά Λ3, Λ8, Λ14, Λ16, Λ28 διαθέσιμη αναλυτικά: Λ3 (σελ.23-31), Λ8 (σελ.32-40), Λ14 (σελ.41- 48), Λ16 (σελ. 49-56), Λ28 (σελ. 57-61) στο βιβλίο του Γεωργίου Σαλακίδη "Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)''

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης