Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Equivalent terms

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

Σχετικοί όροι

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

14 Αρχειακή περιγραφή results for Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Διορισμός και εκλογή

14 results directly related Exclude narrower terms

Φιρμάνι για τον διορισμό του Θεόφιλου που περιέχει τις απαραίτητες ρήτρες βερατίου ώστε να ενεργεί ως Επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης

Φιρμάνι προς τους καδή και ναΐπη Σερβίων και Κοζάνης που εκδόθηκε μετά από αίτηση του Πατριάρχη Κων/πόλεως και της Ιεράς Συνόδου , για τον Θεόφιλο, τον οποίο ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιάκωβος διόρισε επίσκοπο Σερβίων και Κοζάνης, και στο οποίο περιέχονται οι ρήτρες του βερατίου που δόθηκε στον ειρημένο μητροπολίτη, για να ενεργεί αυτός, δηλ. ο Θεόφιλος , ως αντιπρόσωπος του στην Επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης.
Στο verso : μπεράτ σουρούτ του Σερβίων και Κοζάνης Φιλοθέου, ως των ημερών (;) δοθέν του....τάτου πολυχρονεμένου βασιλέως ...σουλτάν Χαμίτ 1785
Μετάφραση του εγγράφου 3 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 23-31 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"
Παρατίθεται η μετάφραση του εγγράφου 3
'Abdulhamid Han, γιος του Ahmed Han, πάντοτε νικητής
Πρότυπα των καδήδων (kadi) και των δικαστών, μεταλλεία αρετής και θεολογίας, καδή και ναΐπη (na'ib) των Σερβίων και της Κοζάνης ας αυξηθεί η αρετή τους. Με την άφιξη της υψηλής αυτοκρατορικής διαταγής να γίνει γνωστό ότι: Ο ορθόδοξος πατριάρχης της Ισταμπούλ και η σύνοδος των μητροπολιτών που εδρεύει στην Αυλή της Ευτυχίας μου υπέβαλαν σφραγισμένη αίτηση στο αυτοκρατορικό μου συμβούλιο σχετικά με το εξής θέμα:
Στο υψηλό βεράτιο που δόθηκε στον κληρικό Ιάκωβο, ο οποίος είναι μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και των παλαιόθεν εξαρτημάτων της που ανήκουν στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου, αναφέρεται ρητά ότι κανείς άλλος δεν πρέπει να αναμειγνύεται άδικα στη διευθέτηση των θεμάτων και των υποθέσεων καθώς και στη συλλογή των κρατικών φόρων και των υπόλοιπων φόρων που δίνουν κατά παράδοση οι φόρου υποτελείς μη μουσουλμάνοι υπήκοοι που κατοικούν σε περιοχές της δικαιοδοσίας του• ο αναφερθείς μητροπολίτης διόρισε τον επίσκοπο Θεόφιλο αντιπρόσωπό του για να συλλέγει τους κρατικούς φόρους και τους υπόλοιπους φόρους που δίνουν κατά παράδοση οι μη μουσουλμάνοι υπήκοοι που κατοικούν στα Σέρβια και την Κοζάνη και τα εξαρτημένα χωριά, που ανήκουν στη δικαιοδοσία του ειρημένου μητροπολίτη, καθώς και για να επιτελεί τις συνήθειeς τους και να διευθετεί τις υπόλοιπες υποθέσεις τους. Με την αίτησή τους, λοιπόν, ζήτησαν την ευαρέσκεια μου σχετικά με την έκδοση μιας υψηλής διαταγής η οποία να δοθεί στον ειρημένο αντιπρόσωπο, επίσκοπο Θεόφιλο, και να περιέχει με σαφήνεια τις διατάξεις του βερατίου του ειρημένου μητροπολίτη, ούτως ώστε κανείς να μην αναμειγνύεται άδικα στην επιτέλεση των συνηθειών και τη συλλογή των κρατικών φόρων και τη διευθέτηση των υπόλοιπων υποθέσεων εκ μέρους του ειρημένου επισκόπου. Για το λόγο αυτό, αφού εξετάστηκαν τα κατάστιχα των επισκοπικών μουκαταάδων (piskopos mukata'asi) που φυλάγονται στο αυτοκρατορικό μου θησαυροφυλάκιο, βρέθηκε ότι: (1) Τις εκκλησίες και τα μοναστήρια που βρίσκονται σε περιοχές που ανήκουν στη δικαιοδοσία των μητροπόλεων και που από παλιά βρίσκονται κατοχή τους, κανείς να μην τις παίρνει από τα χέρια των μητροπολιτών χωρίς να έχει υψηλή διαταγή. (2) Επίσης, κανείς να μην αναμειγνύεται και να μην παρενοχλεί τις επιδιορθώσεις που γίνονται με
άδεια του ιερού νομού σύμφωνα με το παλαιό έθιμο. (3) Και να μην
επιτρέπεται και η παρενόχληση και η επιβολή προστίμων εκ μέρους της τάξης των αξιωματούχων της κοσμικής εξουσίας (ehl-i Orf) με τη δικαιολογία ότι <<εμείς, έχοντας μπουγιουρουλντί (buyrultu), απλώς επιθεωρούμε τις εκκλησίες και τα μοναστήρια>>,χωρίς να έχουν υψηλή διαταγη. (4) Όταν κάποιος από την τάξη των ζιμμήδων (zimmi) πρόκειται να παντρευτεί ή να χωρίσει μια γυναίκα, κανείς, εκτός από τον επίσκοπο και τους διορισμένους από αυτόν αντιπροσώπους του, να μην μεσολαβεί και να μην ανακατεύεται. (5) Ό,τι διαθήκες κάνουν οι αποθανόντες κληρικοί και λαικοί ζιμμήδες,
σύμφωνα με τις συνήθειες τους, υπέρ του πατριάρχη και του μητροπολίτη και των επισκόπων τους, να γίνονται δεκτές και να εξετάζονται σύμφωνα με τον ιερό νόμο με χριστιανούς μάρτυρες. (6) Όταν διαπιστώνεται ότι κάποιος από τους μοναχούς, τους παπάδες, τις καλόγριες και τους ηγουμένους που υπάγονται στη δικαιοδοσία του ειρημένου επισκόπου, έχει διαπράξει κάποιο σφάλμα ενάντια στις συνήθειες τους και τιμωρείται σύμφωνα με αυτές, κανείς άλλος να μην στέκεται εμπόδιο και να μην αναμειγνύεται. (7) Στους παπάδες ή τους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι, χωρίς τη συγκατάθεση και την άδεια των επισκόπων και ενάντια στις συνήθειες τους, παντρεύουν κάποιον ζιμμή στον οποίο δεν επιτρέπεται να παντρευτεί, να επιβάλλονται οι αναγκαίες τιμωρίες. (8) Όταν παρουσιάζονται διενέξεις του επισκόπου και των αντιπροσώπων του και των ανθρώπων του, που σχετίζονται με τον ιερό νόμο (§er‘-i §erif), αυτές να μην εκδικάζονται σε κανένα μέρος, αλλά να παραπέμπονται στο αυτοκρατορικό μου συμβούλιο (divan-i humayun) για να εξεταστούν ενώπιον των Μεγάλων Βεζίρηδων και των Καζασκέρηδών (kazasker) μου. Όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται (ο επίσκοπος) στο αυτοκρατορικό συμβούλιο στην Αυλή μου για να εκδικαστεί η υπόθεσή του, να εμποδίζεται η κλήτευση (άλλου) στη θέση του. Να μην γίνονται καταναγκασμοί και παρενοχλήσεις με τη μεσολάβηση και την παράκληση τρίτου λέγοντας «Κάνε αυτόν τον μοναχό επίσκοπο», ή πάλι λέγοντας «Καθαίρεσε τον τάδε παπά και δώσε την εκκλησία του στον τάδε παπά» κανείς να μην παρενοχλεί και ασκεί βία. (9) Όπως απαιτεί ο παλαιός νόμος και το βεράτιο του ειρημένου επισκόπου, εάν αυτός έχει να λαμβάνει κάτι από τους ετήσιους αναγκαστικούς κρατικούς φόρους από τους μοναχούς, τους παπάδες και τους υπόλοιπους ζιμμήδες, οι εκάστοτε κυβερνήτες να προσφέρουν έννομη βοήθεια στους αντιπροσώπους που αυτός διόρισε για τη συλλογή τους και να τους διευκολύνει στη συλλογή. (10) Σύμφωνα με την παλαιό συνήθεια και το βεράτιό του, οι ζιμμήδες να δίνουν τους ετήσιους αναγκαστικούς κρατικούς φόρους, και τα χρήματα για την ελεημοσύνη, και τους φόρους των πανηγυριών και των γάμων και των μοναστηριών τους, καθώς και τους υπόλοιπους φόρους που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του πατριάρχη και του μητροπολίτη και να μην τους επιτρέπεται να φέρνουν αντιρρήσεις. (11) Ορισμένοι μοναχοί και παπάδες των περιοχών που υπάγονται στη δικαιοδοσία της επισκοπής του, οι οποίοι έχουν απαρνηθεί τον κόσμο και περιφέρονται από συνοικία σε συνοικία και προκαλούν αναταραχή, να μην περιφέρονται όπου θέλουν, ενάντια στις συνήθειες τους, και να τιμωρούνται με τη συγκατάθεση του επισκόπου τους και σύμφωνα με τα έθιμά τους, και να εμποδίζονται (από το να περιφέρονται) και να στέλνονται πίσω στα μοναστήρια που κατοικούσαν από παλιά. (12) Όταν ορισμένοι παπάδες και μοναχοί πηγαίνουν, με τη συναίνεση του επισκόπου τους, στα σπίτια των ζιμμήδων και τελούν τις συνήθειες τους, να μην παρεμποδίζονται ούτε ως προς αυτό, ούτε ως προς τις αρχές και την τάξη που διέπουν τις μεταξύ τους σχέσεις σύμφωνα με τις παλαιές συνήθειες τους, από τους καδήδες και τους ναΐπηδες και τους μουτεσελλίμηδες (mutesellim) και τους βοεβόδες (voyvoda) και τους μουτεβελλήδες (mutevelli) και τους σούμπασήδες (suba§i) και τους υπολοίπους αξιωματούχους της κοσμικής εξουσίας.
(13) Επειδή ανέκαθεν η μέριμνα και η διευθέτηση όλων γενικά των υποθέσεων και των θεμάτων των φτωχών μη μουσουλμάνων (ραγιάδων) της περιφρούρητης επικράτειάς μου, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα του Κοινού (ke§i§hane) τους, δεν ανήκαν, σύμφωνα με τις συνήθειες τους, αποκλειστικά στην κρίση και την φροντίδα του εκάστοτε πατριάρχη, αλλά ανετίθεντο στη σύνοδο των μητροπολιτών, και επειδή ανέκαθεν οι σφραγίδες που χρειάζονται για να εκδοθούν αποδείξεις για τα ποσά που δανείζονται ήταν στα χέρια των μητροπολιτών, καθώς η σύνοδος των μητροπολιτών ήταν υπεύθυνη για τα χρέη και την εγγύηση, και στο εξής, για να αποφευχθούν η αδικία και η απάτη εις βάρος τους (των μητροπολιτών), οι σφραγίδες όλων των μοναστηριών που βρίσκονται στην περιφρούρητη επικράτειά μου να ανατίθενται κατ' αυτόν τον τρόπο στη σύνοδο και, όπως από παλιά κανείς δεν αναμειγνυόταν και η σφραγίδα του Κοινού κατετίθετο στη σύνοδο των μητροπολιτών, έτσι και στον καιρό της βασιλείας μου, που τη συνοδεύει η ευτυχία, η αναφερθείσα σφραγίδα να ανατίθεται στη σύνοδο και να περιέχει τον τίτλο της συνόδου των μητροπολιτών που εδρεύει στην Αυλή, και να παραδίδεται στον μητροπολίτη, τον οποίο επιλέγουν μεταξύ τους (για το σκοπό αυτό). Και οι αιτήσεις που κάνουν ο πατριάρχης και η σύνοδος των μητροπολιτών,
και είναι σφραγισμένες με τη σφραγίδα του Κοινού, να είναι έγκυρες, και ό,τι αιτήσεις και αναφορές κάνουν, σχετικές με τις συνήθεις τους, αυτές να γίνονται δεκτές. (14) Εκδόθηκε παλαιότερα υψηλό φιρμάνι για να εισαχθεί στις διατάξεις των βερατίων τους ( το οποίο διελάμβανε τα εξής) : << να μην παρεμποδίζονται ο επίσκοπος και οι ιερείς, όταν τα σπίτια τους ( των χριστιανών) απαγγέλλουν το ευαγγέλιο χωρίς να υψώνουν την ένταση στην φωνή τους. Οι αξιωματούχοι της κοσμικής εξουσίας, με μόνο σκοπό την παρενόχληση, να μην χρησιμοποιούν προφάσεις, όπως ''Εσείς, σε κάποιο δωμάτιο των ιδιόκτητων σπιτιών σας, κάνετε λειτουργία και διαβάζετε το ευαγγέλιο και κρεμάτε καντήλες και ανάβετε κεριά και τοποθετείτε καθίσματα και εικόνες και κρεμάτε κουρτίνα και ανάβετε και θυμιατίζετε λιβάνι και κρατάτε ράβδο στα χέρια σας.'' Ο Μπεηλερμπέης και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι της κοσμικής εξουσίας, ενάντια στον ιερό νόμο και ζητώντας άδικα χρήματα με μόνο σκοπό την απόκτηση πλούτου, να μην τους παρενοχλούν στην τέλεση των μάταιων συνηθειών τους, υπό την προυπόθεση, βέβαια, ότι δεν θα υψώνουν την ένταση της φωνής τους και δεν θα βλασφημούν. Να μην επιτρέπεται η αδικία και η παρενόχληση ενάντια στο φιρμάνι (αυτό). (15) Στους αντιπροσώπους και τους ανθρώπους του ειρημένου επισκόπου, οι οποίοι στέλνονται από αυτόν για να εισπράξουν κρατικούς φόρους, να δίνονται οδηγοί, και, όταν αυτοί στα μέρη που πηγαίνουν αλλάζουν ενδυμασία και φέρουν μαζί τους σύνεργα πολέμου (όπλα), οι αξιωματούχοι της κοσμικής εξουσίας, παρακινούμενοι από τον πόθο για την απόκτηση πλούτου, να μην αναμειγνύονται και να μην τους εμποδίζουν λέγοντας «Εσύ γιατί περιφέρεσαι;».(16) Κανένας ζιμμής να μην εξαναγκάζεται να γίνει μουσουλμάνος, χωρίς να το θέλει ο ίδιος. (17) Όταν κάποιοι δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν τους κρατικούς φόρους στον μητροπολίτη και δίνουν αντί αυτών υφάσματα και ρούχα και χρήματα, κανείς από τους εμίνηδες (emin) στους σταθμούς και στα λιμάνια να μην αναμειγνύεται και ταλαιπωρεί τους αντιπροσώπους και τους ανθρώπους (του μητροπολίτη) που τα μεταφέρουν, ζητώντας τους τελωνειακούς δασμούς και δώρα.(18) Και όταν μεταφέρουν τα προϊόντα των αμπελιών του που προορίζονται για τη διατροφή του ιωδίου του ειρημένου επισκόπου, και τον μούστο και το λάδι και το μέλι και τα υπόλοιπα προϊόντα και πράγματα που δίνει η τάξη των ζιμμήδων ως ελεημοσύνη, οι εμίνηδες των τελωνείων και οι φύλακες (γιασακτσήδες) στα λιμάνια και στις πύλες να μην τους παρεμποδίζουν ζητώντας δασμούς και οτιδήποτε άλλο.(19)Κανείς να μην αναμειγνύεται στη σύμφωνη με το νόμο κατοχή και νομή εκ μέρους του επισκόπου των αμπελιών, κήπων και τσιφλικιών που ανήκουν στη δικαιοδοσία της επισκοπής του και στις εκκλησίες και τα μοναστήρια του• καθώς και (στην κατοχή και νομή) των βακουφικών χωραφιών, βοσκότοπων και μύλων, τα οποία από παλιά ήταν καθαρή ιδιοκτησία• καθώς και των πανηγυριών και των αγιασμάτων και των σπιτιών, καταστημάτων, ακινήτων ιδιοκτησιών και πραγμάτων και ζώων που αφιερώθηκαν (έγιναν βακούφι) στα μοναστήρια του και σε παρόμοια εκκλησιαστικά ιδρύματα. (20) Όταν οι πασάδες, οι καδήδες και οι νάίπηδες με αίτησή τους, που αναφέρεται στην παύση και εξορία και την κακή διαγωγή του αναφερθέντος επισκόπου, κάνουν παράπονα, αυτά να μην εισακούονται έως ότου γίνει γνωστό εάν αληθεύουν. Και αν εκδίδεται με κάποιο τρόπο υψηλό φιρμάνι, να μην λαμβάνεται υπόψη και να μην εφαρμόζεται. Κι αν δίνεται με κάποιο τρόπο υψηλή διαταγή με προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία, να εμποδίζεται πάλι η εφαρμογή της. (21)Όταν κάποιοι ζιμμήδες, ενόσω ζουν, με διαθήκη ορίσουν κάποια πράγματα για τον πατριάρχη, το μητροπολίτη, τον επίσκοπο και τις εκκλησίες τους, και μετά πεθάνουν, να παίρνονται αυτά από τους κληρονόμους τους σύμφωνα με τον ιερό νόμο. (22) Και οι φόροι των νεκρών ανδρών και γυναικών των ζιμμήδων, που ονομάζονται «παρρησία» και «πρόθεση», να παίρνονται από τους κληρονόμους τους μέσω του ιερού νόμου. Από τους παπάδες και τους μοναχούς και τους υπόλοιπους ζιμμήδες που κατοικούν στα χωριά και τους ναχιγιέδες (nahtye) και τους καζάδες (kaza) που υπάγονται στη δικαιοδοσία του ειρημένου επισκόπου [να συλλέγονται] οι ετήσιοι κρατικοί φόροι και ο φόρος «ζαράρι κασσαμπιγιε'» (zarar-i kassabiye) και τα χρήματα για την ελεημοσύνη και οι φόροι για τους αγια­σμούς, τις ζητείες και τα πανηγύρια, και οι φόροι για τον πρώτο, το δεύτε­ρο και τον τρίτο γάμο. Και κάθε χρόνο [να παίρνονται] από το σπίτι του κάθε έγγαμου ζιμμή δώδεκα άσπρα και από κάθε παπά ένα χρυσό για τον φόρο "πισκοποσλούκ". (24) Να μην ζητούνται οι τελωνειακοί δασμοί, όταν μεταφέρονται το σιτάρι και το ελαιόλαδο που συνηθίζουν να δίνουν κάθε χρόνο μερικοί ζιμμήδες έναντι (των ρευστών χρημάτων ) των κρατικών φόρων.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Φιρμάνι για τον διορισμό του Βενιαμίν που περιέχει τις απαραίτητες ρήτρες βερατίου ώστε να ενεργεί ως επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης

Διαταγή προς τους ναΐπηδες των καζάδων Σερβίων και Κοζάνης με την οποία ο κληρικός Βενιαμίν , μετά από αίτηση του Πατριάρχη Κων/πόλεως και της ιεράς συνόδου, ορίζεται Επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης και αντιπρόσωπος του μητροπολίτη Θεσ/νίκης Ιερώνυμου, και στην οποία περιέχονται οι ρήτρες του βερατίου που δόθηκε στον ειρημένο μητροπολίτη
Verso : καλύπτεται από πράσινο ύφασμα, ενώ το πάνω δεξιό άγραφο τμήμα είναι σχεδόν σχισμένο (Σαλακίδης, 2004, σ.231)
Μετάφραση του εγγράφου Λ14 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 41-48 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Φιρμάνι για τον διορισμό του Βενιαμίν που περιέχει τις απαραίτητες ρήτρες βερατίου ώστε να ενεργεί ως επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης

"Φιρμάνι προς τον καδή Σερβίων και τον καδή Κοζάνης που δόθηκε μετά από αίτηση του Πατριάρχη Κων/πόλεως και της Ιεράς Συνόδου στον Βενιαμίν, ο οποίος ορίστηκε επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης από τον μητροπολίτη Θεσ/νίκης Ιωσήφ, στο οποίο αναγράφονται οι ρήτρες του βερατίου του ειρημένου μητροπολίτη , για να ενεργεί ο επίσκοπος ως αντιπρόσωπος του στην αναφερθείσα επισκοπή. Verso : Το πάνω μέρος καλύπτεται από πράσινο ύφασμα." (Σαλακίδης, 2004, σ.217)
Μετάφραση του εγγράφου Λ8 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 32-40 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Συγχαρητήριες επιστολές προς τον Θεόφιλο για την εκλογή του ως Επίσκοπου Σερβίων και Κοζάνης το έτος 1785

Ο φάκελος Φ02 περιέχει συγχαρητήριες επιστολές προς τον Θεόφιλο Επίσκοπο Σερβίων και Κοζάνης 1785-1811 από διάφορους αποστολείς. Οι περισσότερες επιστολές φέρουν ως ημερομηνία το Μαΐο του 1785. Αναλυτικότερα:
Λ51472 : Επιστολή Γεωργίου Σακελλάριου
Λ51473 : Επιστολή Ιωάσαφ Βατοπαιδινού
Λ51474: Επιστολή Οικονόμου Βοδενών Ιωάννου
Λ51475 : Επιστολή Δημητρίου Οικονόμου
Λ51476 : Επιστολή με σκίσιμο στο σημείο του ονόματος αποστολέα, διακρίνεται μόνο "ο μούμος κ" και από κάτω "ο μίχα" (αχρονολόγητο)
Λ51477 : Επιστολή από τα Σέρβια υπογεγραμμένη από τον πρωτόπαπα Δήμκο και λοιπούς ιερείς και από τον Μανώλη Δημητρίου και λοιπούς συμπολίτες
Λ51478 : Επιστολή του Ιερισσού και Αγίου Όρους Γερασίμου
Λ51479 : Επιστολή Ιωάννου Μπεκέλλα
Λ51480 : Επιστολή Χ΄Λωΐζου
Λ51481 : Επιστολή του Λογοθέτου Κοζάνης
Λ51482 : Επιστολή του εν Σερβίοις Λογοθέτου Δήμκου Αλεξίου
Λ51483 : Επιστολή Κων/τίνου Θεολόγη
Λ51484 : Επιστολή Κων/νου Στεφανίδου
Λ51485 : Επιστολή Ιωάσαφ Βατοπαιδινού
Λ51486 : Επιστολή Λάτζκου Δήμου
Λ51487 :Επιστολή διαφόρων Κοζανιτών. Υπογράφουν οι : Σακελλάριος Γεώργιος ιερεύς, Σακελλίου Δημήτριος ιερεύς , Πρωτοπαπάς Γεώργιος ιερεύς, Δευτερεύων Μανουήλ ιερεύς, Ρούσης ιερεύς, Μιχαήλ ιερεύς, Αθανάσιος ιερεύς, Μίσιος ιερεύς, Πούλιος ιερεύς, Λογοθέτης Ιωάννης, Ρούσης Μίσιου, Ρουσάκης Κοντορούση, Γεώργιος Αγόρα, Λάτζκος Δίμο, Χρίστους Πλατόνις, Νάννος Στινούλη, Γεώργιος Μιχαήλ, Μάρκος Ζίση, Γηάνης Ζήσι, Γεώργης Θεωδόρου, Νικολάκης Χ΄Γεοργάκη, Γεόργης Μανόλη, Δημήτριος Μιχαήλ, Γιάνις Πανάγιος, Δήμως Γεωργίου, Γεώργης Λάτζκου, Μιχάλης Τζώτζι, Γιάννης Χαρίσι, Μάρκος Παπαστάμου
Λ51488 : Επιστολή ιερέως Μανουήλ από Κοζάνη
Λ51489 : Επιστολή Νάννου Στινούλη
Λ51490 : Επιστολή του Καμπανίας Θεοφίλου
Λ51491 : Επιστολή Ιωάννου Κεχαγιόγλου
Λ51492 : Επιστολή του Βοδενών Μελετίου
Λ51493 : Επιστολή του Προηγουμένου Χ΄΄Ρωμανού
Λ51494 : Επιστολή του Μογλενών (;) Αθανασίου
Λ51495 : Επιστολή Δημητρίου Μπεκέλλα

Πατριαρχικά, επισκοπικά και διάφορα έγγραφα ετών 1676-1876

Το Αρχειακό Κουτί ΚΤ39 αποτελείται από 8 φακέλους οι οποίοι περιέχουν 20 λυτά έγγραφα.
Φ01 : Έγγραφα που εκδόθηκαν υπό Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιωσήφ σχετικά με τον ορισμό του Βενιαμίν ως Επισκόπου Σερβίων και Κοζάνης (2 λυτά έγγραφα)
Φ02 : Έγγραφα του Πατριάρχου Κων/πόλεως Ιωακείμ του έτους 1849 σχετικά με την παραίτηση του Βενιαμίν και την εκλογή του Ευγενίου ως Επισκόπου Σερβίων και Κοζάνης (3 λυτά έγγραφα)
Φ03 : Έγγραφα του Πατριάρχου Κων/πόλεως Ανθίμου (6 λυτά έγγραφα)
Φ04 : Αναφορές κατοίκων της περιοχής Κοζάνης (2 λυτά έγγραφα)
Φ05 : Συμφωνητικά κατοίκων για παραχώρηση εδαφών (2 λυτά έγγραφα)
Φ06 : Έγγραφα σχετικά με βυρσοδεψία (2 λυτά έγγραφα)
Φ07 : Προικοσύμφωνο
Φ08 : Δύο Πατριαρχικά σιγίλλια του Διονυσίου του Δ' (1676) και Γρηγορίου του Ε' (1798)

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Επιστολές που αφορούν σε εκκλησιαστικά θέματα ετών 1779-1785

Περιλαμβάνεται χειρόγραφο συμφωνητικό γράμμα Θεσσαλονικέων και αναφορά Επισκόπων και οφφικιούχων της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορες επιστολές εκκλησιαστικού περιεχομένου, σχετικά με τον Θεόφιλο Καμπανίας, κατά τα έτη 1779-1783.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 14