Λογαριασμός βιβλιοπωλείου

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Λογαριασμός βιβλιοπωλείου

Equivalent terms

Λογαριασμός βιβλιοπωλείου

Σχετικοί όροι

Λογαριασμός βιβλιοπωλείου

1 Αρχειακή περιγραφή results for Λογαριασμός βιβλιοπωλείου

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχιερατεία Κωνστάντιου (β' περίοδος) -Έγγραφα Εφορείας Κοζάνης

Επιστολές προς Αρχιερατικό επίτροπο κ. Ιωάννη Σιώπη, Εφορία, κ. Αστέριο Παπαργυρούδη. Αίτηση του μαθητή Γ. Ι. Μάτσου περί συγχωρήσεως πράξεων. Εισιτήρια για τη διοργάνωση εκδηλώσεων υπέρ των απόρων μαθητών Κοζάνης. Διδακτικά βιβλία προς χρήσιν των απόρων μαθητών της Κ. Α. Σχολής. Λογαριασμός από βιβλιοπωλείο. Κατάλογος διαφόρων εγγράφων των Σχολείων Κοζάνης.